Jäta menüü vahele

Tapa sõjaväelinnakus avati uus korvpalliväljak

Möödunud nädalal toimus Tapa sõjaväelinnakus värskelt valminud korvpalliplatsi pidulik avamine, mille valmimisse panustasid Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing, pioneeripataljoni veteranid ning Kaplan Public Service Foundation.

Kaplan Public Service Foundation mäletab Eesti sõdureid, kes võitlesid Iraagis ja Afganistanis ning soovis näidata oma tänulikkust meie võitlejatele, mis oligi selle korvpalliväljaku rajamise aluseks,“ ütles korvpalliplatsi pidulikul avamisel oma kõnes 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Vahur Karus.

„Ma tean, et Eesti sõdureid tunnustatakse väga palju meie liitlastest kaitseväelaste poolt, aga veelgi suurem heameel on mul selle üle, et Eesti sõdureid tunnustatakse ka üldiselt ühiskonnas ja seda on hästi illustreerimas ka see korvpalliplats, mis valmis Kaplani fondi abiga,“ ütles Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu esindaja kaitseväe veebel ülemveebel Enn Adoson.

Kaplan Public Service Foundation on uhke selle võimaluse eest toetada Tapale korvpalliväljaku rajamist, mida saavad kasutada nii Eesti enda kui liitlaste sõdurid ja nende pered. Ameeriklastena me mõistame liitlaste, eriti niivõrd väärtuslike liitlaste nagu seda on eestlased, toetamist,“ ütles fondi juht David Kaplan lisades, et korvpalliväljaku rajamine on vaid väike tunnustus selle eest.

Kaplan Public Service Foundation toetas korvpalliväljaku loomist 20 000 dollariga, lisaks neile toetas väljaku rajamist Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing ligikaudu 18 000 euroga. Suure panuse andsid ka pioneeripataljoni veteranid, kes oma oskuste ja teadmistega aitasid väljaku valmis ehitada.

Kuna tegemist oli korvpalliväljaku avamisega, toimus platsil ka sõpruskohtumine. Omavahel võtsid mõõtu eestlaste ja liitlaste lahingugrupi poolt väljapandud võistkonnad, kust võitjana väljus Eesti meeskond.

Kaplan Public Service Foundationi näol on tegemist organisatsiooniga, mis propageerib ja tutvustab Ameerika ühiskonnale jõustruktuure ja muudab neid tavakodanikule läbipaistvamaks ja arusaadavamaks. Fondi tegevuste juurde kuulub sõdurite ja nende lähedaste toetamine, tavakodanike teadlikkuse tõstmine  sõduri eluga kaasnevatest väljakutsetest ja pidev suhtluse ning avatuse arendamine jõustruktuuride ja inimeste vahel.

Fotod

Keri üles