Jäta menüü vahele

Tapal algas liitlaste lahingugrupi integratsiooniõppus

Sel nädalal algas Tapale uue rotatsiooniga saabunud Ühendkuningriigi liitlasvägede viienda jalaväepataljoni lahingugrupi 5 Rifles integratsiooniõppus, mille käigus harjutatakse koostööd eri üksuste vahel.

„Liitlaste lahingugrupp on neile püstitatud ülesanded hästi täitnud hästi. Lahingutegevuse planeerimise protseduurid on neil väga kindlad, eriti hea meel on mul edusammude üle pioneeritegevuse ning tagalateenindustoetuse valdkondade ühildamisel Eesti brigaadiga,“ ütles õppuse peakorraldaja major Lauri Teppo.

Õppus toimub mitme nädala vältel ja on jaotatud erinevateks osadeks. Sel esmaspäeval alustati juhtimispunktide õppusega. Õppuse eesmärgiks on liitlasvägede integreerimine 1. jalaväebrigaadi operatsioonidesse lahingugrupi ülema ja staabi tasemel. Lisaks liitlasvägedele ja 1. jalaväebrigaadile, võtavad õppusest osa ka Kaitseväe Akadeemia ohvitserid, kes on läbimas keskastmekursust ning kadetid, kes õpivad põhikursusel.

Järgmisel nädalal jätkub õppus kaitseväe keskpolügoonil, kus treenitakse lahingutegevust Eesti maastikul. Integratsiooniõpe lõppeb õppusega Lätis, kus liitlasväed treenivad koos Scoutspataljoniga ning vastutegevust on tegemas Läti liitlaste lahingugrupp.

NATO 28 liitlasriigi juhid otsustasid 2016. aasta juunis Varssavi tippkohtumisel muutunud julgeolekukeskkonna tõttu paigutada alliansi lahingugrupid Eestisse, Lätisse, Leetu ja Poola. Eestis paikneva liitlaste lahingugrupi juhtriigiks on Ühendkuningriik, panustavateks riikideks on Prantsusmaa ja Taani. Tapale saabus esimene lahingugrupp 2017. aasta aprillis.

Keri üles