Jäta menüü vahele

Tapal toimus suurtükiväepataljoni õppepäev

Nädalavahetusel toimus Tapal suurtükiväepataljoni reservväelastele vabatahtlik õppepäev, kus tutvuti sel aastal kaitseväe relvastusse tulnud liikursuurtükkide kui automaattulirelvadega.

„Sel aastal võttis õppepäevast osa pea 100 võitlejat, mis näitab üldist suhtumist ja vaimsust suurtükiväes. On hea näha, et nii palju inimesi tuleb vabatahtlikult reservväelaste õppepäevale,“ ütles  õppepäeva korraldaja major Rauno Viitmann. 

Suurtükiväepataljon korraldab iga aasta  vabatahtliku reservõppepäeva, kus tutvustatakse pataljoni arengut ja tulevikuplaane. Sel aastal tutvustati kõigile kohale tulnud võitlejatele kaitseväe uut automaattulirelva R20 Rahe, millest sai pärast ohutustehnika läbimist lasketiirus ka lasta. Lisaks said reservväelased lähemalt tutvuda ka liikursuurtükk K9 Kõu ning selle tehniliste näitajatega.

1.jalaväebrigaadi suurtükiväepataljoni rahuaegne põhitegevus on anda suurtükiväealast väljaõpet, lahingus toetavad pataljoni suurtükipatareid kaudtulega lahinguüksuste tegutsemist. Suurtükiväepataljoni asutamiskuupäevaks loetakse 16. jaanuaril 1918, kui Eesti sõjaväelaste ülemkomitee ettekirjutisega anti korraldus alustada Eesti 1. suurtükiväebrigaadi formeerimist.​

Fotod

Keri üles