Jäta menüü vahele

Toetuse väejuhatuse materjaliteenistus tähistas 24. aastapäeva

Esmaspäeval, 14. märtsil tähistas kaitseväe materjaliteenistus piduliku rivistusega Tallinnas, Suur-Sõjamäe linnakus 24 aasta möödumist üksuse asutamisest.

 „Vaadates seda, mis toimub täna maailmas, tuleb tunnistada, et elame keerulisel ning ebakindlal ajal. Seda enam on mul hea meel julgustavalt kinnitada, et meie üksus on loodud pakkuma ebakindlusele vastukaaluks just kindlustunnet hästi varustatud tagala näol, tagades nii kaitseväe kui Kaitseliidu üksustele, et neil on alati olemas varud ja varustus, mis on hoitud ja hooldatud. Võtame sõna-sõnalt ja täie tõsidusega meie toetuse väejuhatuse kui sõjaväelogistika ja tagala kantsi deviisi „Meist sõltub“ (ladinakeelse lipukirjana „Ex Nobis Dependet“) ning seisame täna ja edaspidi selle eest, et meie võitlevad üksused oleksid alati nii hästi varustatud, kui vähegi võimalik,“ ütles materjaliteenistuse ülema kohusetäitjana kolonelleitnant Janek Zõbin peale rivistust üksuse jaoks olulist päeva kokku võttes.

Materjaliteenistuse ajalugu algas 24 aastat tagasi Kaitseväe Keskladude loomisega Suur-Sõjamäe 23a territooriumile Tallinnas, mida loetakse täna tegutseva üksuse eelkäijaks. Toona allus üksus otse kaitseväe juhatajale ning Kaitseväe Keskladude esimeseks ülemaks määrati leitnant Andres Seepter.

Üksuse väljaarendamist selle tänasel kujul alustati 2005. aastal ja selle eestvedajaks oli leitnant Arvi Kasvandik. Uus struktuuriüksus arenes välja tollasest varustusjaoskonnast, mis omakorda koosnes relvastussektsioonist, varustuse tabelvarustusesektsioonist, varustuskeskusest, riietuse ja erivarustuse sektsioonist, kuluvarustuse sektsioonist, tehnika ja üksusevarustuse sektsioonist, pioneeri- ja ABK ehk keemiakaitsesektsioonist, elektroonika- ja sidevarustuse sektsioonist ning kodifitseerimissektsioonist.

Läbi aegade on olnud materjaliteenistuse ülemateks leitnant Andres Seepter, major Toomas Boltovsky, kapten Raul Järviste, kapten-major Roman Lukas, major Mehis Anni, major Indrek Lilleorg, major Valdo Veski, kolonelleitnant Vladislav Belov ning täna üksuse ülemana teeniv kolonelleitnant Marko Land.

Materjaliteenistus on kaitseväe toetuse väejuhatuse allüksus, mille ülesanne on kaitseväe struktuuriüksuste kaitsematerjalide tagamise korraldamine ning kaitseväe üksustele katkematu toetuse ja teenuste osutamine, eesmärgiga tagada kaitseväe lahinguvalmiduse saavutamine ja jätkusuutlikkuse säilitamine.

Materjaliteenistus on toetuse väejuhatuse allüksusena suurim sõjaväeline tagalaüksus, mis tegutseb üle kogu Eesti laiali paigutatud mitmetes erinevas asukohapunktis ning mille põhiülesandeks on Eesti kaitseväe struktuuriüksustele ja Kaitseliidule kogu varustuse ning varude tagamise korraldamine, hõlmates kõike alates riidevarustusest ja toiduvarudest, relvadest ning laskemoonast kuni tehnika ja selle remondini.

Fotod

Keri üles