Jäta menüü vahele

Toetuse väejuhatuse ülemaks sai kolonel Taivo Rõkk

Täna Paldiski linnakus toimunud pidulikul tseremoonial nimetas kaitseväe juhataja toetuse väejuhatuse uueks ülemaks kolonel Taivo Rõkki, kes võttis väejuhatuse juhtimise üle seniselt ülemalt kolonel Toomas Susilt.

„Toetuse väejuhatus on viimase poole aasta jooksul olnud ühe sõjaväe jaoks mõneti erakorraliselt sisuliselt eesliinil oma logistiliste operatsioonidega, mida me teeme nii oma riigi sees kui Ukraina toetuseks. Kolonel Susi on juhtinud seda üksust asjatundlikult ja hingega, nähes kõiges laiemat pilti,“ ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem.

Kolonel Taivo Rõkk on pikaajalise kogemusega ohvitser sõjaväelogistika valdkonnas ning liigub väejuhatuse ülema positsioonile kaitseväe peastaabist.

„Asudes juhtima toetuse väejuhatust, luban iga päev tegutseda selle nimel, et meie üksus oleks nii tänases kui homses julgeolekusituatsioonis alati valmis kõigi oma võimetega Eesti vabaduse eest välja astuma ning kogu kaitseväe lahinguvalmidust läbi toetuse tagama. Ülemana ootan, et iga inimene meie väejuhatuses mõtleks ja tegutseks iga päev selles suunas, et mida just tema saab veel paremini teha valmistudes Eestit järjest paremini kaitsma,“ ütles toetuse väejuhatuse vastne ülem kolonel Rõkk kinnitades, et seniste võimearenguprojektidega jätkatakse ning seejuures võetakse äärmise tõsidusega arvesse vajadust uuenenud ohuolukorras astuda arengute teel edasi kiirema ja pikema sammuga.

„Toetuse väejuhatus ei ole tavaline üksus – oma ülesannetes tagada kaitseväe kindel toimimine, alatine valmisolek ja murdumatu võitlusvõime läbi toetuse on see üksus nagu vundament ja nurgakivi kogu kaitseväe kindlusele, mis kaitseb meie riiki ja hoiab meie vabadust,“ ütles kolonel Toomas Susi väejuhatust uuele ülemale edasi andes.

Kolonel Susi tõdes, et viimastel aastatel on toetuse väejuhatuses toimunud märkimisväärsed arengud, läbi mille on üksust nii ümber struktureeritud, teatud funktsioone Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele üle antud, paiknetud ümber Paldiski linnakusse ning hiljuti sai asutatud ka varustuspataljon.

Susi lisas, et asudes järgmise teenistusülesandena õhuväge juhtima on tal hea ja uhke tunne jätta uuele ülemale heas toonuses tugev üksus, mida edasi arendada. „Toetuse väejuhatus on just see üksus, millele saab toetuda kogu ülejäänud kaitsevägi ning mis ühes selle võimega kannab ka määratut vastutust kogu Eesti kaitsevõimes tervikuna,“ ütles kolonel Susi.

Kaitseväe toetuse väejuhatus tegeleb kaitseväe igapäevaseks toimimiseks vajalike tegevuste korraldamisega alustades kaitseväe logistikast ja materjalimajandusest, lõpetades tugiteenustega. Samuti koolitatakse väejuhatuse logistikapataljonis, logistikakoolis ja varustuspataljonis välja reserv- ja tegevsõjaväelogistikuid ning tervisekeskuses tagab kaitseväele meditsiinitoetuse.

Fotod

Keri üles