Jäta menüü vahele

Tulevased sidespetsialistidest jaoülemad rändasid „Sirge Seljaga“ allohvitserideks

1. jalaväebrigaadi juhtimispunkti kursuse õppurid said lõpurännakul „Sirge Selg“ tõestada vastupidavust, omandatud teadmisi ja oskusi. Rännaku käigus läbis üle 40 õppuri pea 50-kilomeetrilise teekonna, mis viis neid Toolse linnusesse allohvitseriks ristimistseremooniale.

„Allohvitserkond on kaitseväe selgroog ning mõne nädala pärast kursust lõpetavad õppurid saavad selle osaks. Tugev selgroog tagab ka sirge selja, mis on enesekindla, tugeva, julge ning oma tegude eest vastutava sõduri tunnuseks,“ rääkis staabi-ja sidekompanii veebel vanemveebel Renat Šupilov ja lisas, et rännak näitas, et kursuse lõpetajatest saavad väga head juhid. „Kõik ülesanded said lahendatud, proovikivid ületatud ning oma otsustes olid lõpurännakul osalejad kiired ja nutikad.“

Rännakul pidid osalejad lahendama kaheksa omavahel seotud ülesannet, kus tuli kasutada nii juhtimisoskust kui ka juhtimispunkti kursusel omandatud teadmisi. Näiteks, programmeerima raadiojaamad, kasutama kooditabeli erinevate andmete edastamisel ning saadud andmeid dešifreerima, olema valmis reageerima vastase tegevusele varitsusse või rünnaku alla sattudes jne.

Lisaks tulevastele nooremallohvitseridele osalesid rännaku teisel päeval „vangistusest“ vabastatud ja oma tulevaste ülematega finišisse jõudnud juhtimispunkti kursuse reakoosseis. Rännak lõppes ajaloolises Toolse linnuses, kus õppurid andsid oma tulevaste alluvate ees allohvitseri vande.

„Me lubasime seada alluvaid endast kõrgemale ning olla parimad ja pädevad juhid. Ülema ülesanne on tagada kogu üksuse töö, mistõttu tulebki ennast ja enda vajadused tahaplaanile suruda ning hoolitseda esmalt selle eest, et iga sõdur ning üksus kui tervik oleks võimeline ülesannet täitma,“ ütles õppur Torm Vastfeld.

Juhtimispunkti kursusel osalevad lisaks staabi- ja sidekompanii sõduritele ka ajateenijad Viru jalaväepataljonist, suurtüki-, õhutõrje-, pioneeri- ja tagalapataljonist ning tankitõrjekompaniist. Kursus, mida korraldab 1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii, lõpeb 17. detsembril.

Staabi- ja sidekompanii on 1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv taktikaline üksus, mis tagab brigaadi juhtimispunktide katkematu töö ja teenindamise. Lisaks on staabi- ja sidekompanii ülesanne tagada brigaadi staabi juhtimistoetus, füüsiline julgeolek, esmane tagalatoetus ja sideühendused teiste staapidega. Staabi- ja sidekompanii on üksikkompanii, selle ülem allub vahetult 1. jalaväebrigaadi ülemale.

Galerii 

Keri üles