Jäta menüü vahele

USA erivägede ülem: Eesti on meie võtmepartner piirkonnas

Pühapäevast esmaspäevani Eestis viibinud USA erioperatsioonide väejuhatuse ülem ja USA erioperatsioonide Euroopa väejuhatuse ülem kohtusid kaitseväe ja Kaitseliidu juhtkonnaga ning tutvusid Eesti ja USA eriväelaste tööga.

„Eesti on siin piirkonnas meie võtmepartner ja mängib kaitsevalmiduses olulist rolli, olgu selleks siis väljaõppe toetamise, NATO õhuturbe missiooni või küberkaitse vallas,“ ütles Ameerika Ühendriikide erioperatsioonide väejuhatuse ülem kindral Richard D. Clarke. „Meie suhe Eestiga on äärmiselt väärtuslik. Eesti on tugev USA ja NATO liitlane ning meie koostöö panustab koostegevusvõime kasvu, mis omakorda teeb Euroopa turvalisemaks.“

Kindral Clarke ja USA erioperatsioonide Euroopa väejuhatuse ülem kindralmajor David H. Tabor kohtusid kaitseministeeriumis kaitseminister Kalle Laanetiga ning kaitseväe peastaabis kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremiga ja Kaitseliidu ülema brigaadikindral Riho Ühtegiga.

„Meie koostöö on väga hea nii Eestis kui varasemalt ka väljaspool Eestit,“ ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem. „Me kindlasti jätkame Eesti sõjalise kaitsevõime arendamisega nii erioperatsioonide väejuhatuses kui Kaitseliidus ja seda nii väljaõppe kui koostegevuste planeerimisega sõjalise ohu tekkimisel.“

Kindralleitnant Heremi sõnul on kaitseväe esmahuvi arendada USA erivägede abil Eesti kaitsevõimet ning selleks tahetakse pakkuda USA liitlastele võimalikult häid tingimusi toetades ka Eestis paikneva USA erivägede juhtimiselemendi tegevust.

„Eesti ja USA eriväelased tunnevad end väga koduselt koostööd tehes, sest meie väärtushinnangud ja põhimõtted on sarnased. Kindlasti kavatseme jätkata Eesti kaitseväelaste koolitamist USA väljaõppesüsteemis,“ ütles kindralleitnant Herem, lisades, et kuigi lähiajal koostööd ühelgi rahvusvahelisel operatsioonil ette näha ei ole, ei saa seda välistada tulevikus.

Lisaks külastasid USA kindralid Eesti erioperatsioonide väejuhatust ning kohtusid väejuhatuse ülema kolonelleitnant Margus Kuuliga, kellega arutati ühise koostöö teemadel.

„Erioperatsioonide väejuhatuse koostöö USA erivägedega on olnud tugev ja pikaajaline, hõlmates samuti Kaitseliitu. Tihe koostöö on toimunud erinevates valdkondades ja see täiendab oluliselt laiapõhjalist riigikaitset,“ ütles erioperatsioonide väejuhatuse ülem kolonelleitnant Margus Kuul. „USA ja Eesti eriväelaste oskused, võimekused ning Kaitseliidu vaba tahe on tavatu sõjapidamise vaatenurgast väga võimas kombinatsioon. Me teeme juba praegu kõik selleks, et kui vaenlane Eesti pinnale astub, ei oleks ellujäämine tema kätes.“

Senine Eesti ja USA erivägede koostöö on tugevdanud riikide ühistegevusvõimet, kattes muuhulgas väljaõpet, kahepoolset infovahetust ning USA poolt Eestile pakutavaid kursuseid ja varustust.

Keri üles