Jäta menüü vahele

Vahekohtunikud määravad õppusel Kevadtorm osalevate üksuste saatuse

Õppusel Kevadtorm toimuva lahingtegevuse tulemuste määramiseks on kõikide üksuste juures tegutsemas vahekohtunikud, kes otsustavad, milline on kummagi poole võitlusvõime enne ja pärast kontakti ning kui suured on nende kaotused.

„Vahekohtunik on lahinguväljal see isik, kes toetab üksusele realistliku taktikalise olukorra kuvamist, et nii sõduritel kui üksuste ülematel oleks selge, millega on tegu, milline vastane teda ründab ja milliseid mõjusid avaldatakse lahinguväljal. Läbi selle toetame tegelikult terve õppuse juhtiva elemendi läbiviimist,“ ütles Kevadtormi peavahekohtunik kolonelleitnant Mart Sirel.

Õppusel on nii iga rühma kui kompanii juures kaasas kuni kaks vahekohtunikku, kelle ülesandeks on hinnata üksuste taktikalisi sooritusi ja vaadata ühelt poolt, millist mõju üksused avaldavad vastasele ning teisalt, millist mõju avaldab vastane üksusele ja neid mõlemale poole vahendada.

Vahekohtunikud on visuaalselt ära tuntavad siniste lintidega, mis on kinnitatud nii masinate kui isikute endi külge. Vahekohtunike ridades löövad õppusel kaasa nii tegevväelased kui kaitseväe akadeemia kadetid.

„Kaasame neid, kes ei ole treenitavatest üksustest aga on tihtipeale samadest üksustest. Neil on vajalik taust olemas – nii erialaline teadmine kui oskused, mis pärinevad võib-olla varasematest kogemustest,“ ütles kolonelleitnant Sirel ning lisas, et varasematel aastatel on kaasatud vahekohtunike rolli ka reservohvitsere, mida oli esialgu plaanis teha ka tänavu.

„Reservohvitseride huvi tulla vabatahtlikult õppekogunemisele ning toetada õppuse toimimist oli väga suur, kuid paraku Covid-19 andis oma mõju nii õppuse suurusele kui sellele, kui palju inimesi me saime õppusele kaasata,“ lisas kolonelleitnant Sirel.

Kevadtormi õppus on jaotatud kahte peamisse etappi. 25.–30. aprillini toimub väliõppus, mille käigus mängitakse läbi etteantud taktikaline olukord ning 1.–8. maini toimuvad keskpolügoonil üksuste lahinglaskmised, kus treenitakse peamiselt jalaväe- ja lahingutoetusüksuste koostööd reaalses lahinguolukorras.

Lisaks liitlastele ning 1. ja 2. jalaväebrigaadi allüksustele osalevad Kevadtormil ka küberväejuhatus, õhuvägi ja sõjaväepolitsei.

Kevadtorm on Eesti kaitseväe iga-aastane kevadine lahingõppus. Esimene Kevadtormi õppus peeti 2003. aastal Lääne-Virumaal. Eelmisel aastal toimus õppus Kevadtorm 29. aprillist 17. maini Lääne-Virumaal, Ida-Virumaal, Harju- ning Jõgevamaal.

Keri üles