Jäta menüü vahele

Varustuspataljoni reservväelastest võtmeisikud kogunesid vabatahtlikult õppepäevadele

Täna lõppesid reedest laupäevani kestnud vabatahtlikud õppepäevad kaitseväe toetuse väejuhatuse varustuspataljoni reservväelaste hulgast valitud võtmeisikutele.

Õppekogunemisele kutsutud reservväelaste vastutusalas on mitmed olulised ja spetsiifilisi erialaseid teadmisi nõudvad valdkonnad alates relvastusest ja lahingvarustusest kuni side ning soomustehnika hoolduse ja remondini. Õppepäevadel keskenduti nii laskeoskuste kontrollile ja lihvimisele kui ka sisuliste plaanide arutamisele pataljoni ning allüksuste vaates.

„Varustuspataljoni reservkoosseisu vahel on tunda erilist energiat ja ühtekuuluvustunnet, mis läheb sügavamale meeskonnakaaslusest – see on side missioonitundega meeste vahel, kes teavad nii kaasvõitlejate kui erialaspetsialistidena, et neist ja nende omavahelisest koostööst sõltub kaitseväe lahingüksuste valmisolekus ning toetuses väga palju,“ ütles toetuse väejuhatuse varustuspataljoni ülem kolonelleitnant Marko Land iseloomustades üle ootuste kõrge osalusprotsendiga õppepäevadele kogunenud reservväelaseid.

Kolonelleitnant Land lisas, et igal kaitseväe üksusel on vajadus hoida oma reservkoosseisuga püsivalt kontakti. Seoses viimase poole aasta jooksul varasema materjaliteenistuse reorganiseerimisega varustuspataljoniks muutus reservväelaste teadmiste värskendamine nende sõjaaja üksusest ja ülesannetest veelgi olulisemaks.

Varustuspataljoni eelkäijaks oli kuni käesoleva aasta suveni sarnaseid ülesandeid täitnud materjaliteenistus. Pataljoniks ümber struktureeritud üksuses on kasvanud võimekus ja paindlikkus kaitseväe tagalatoetusega tegelemiseks. Uues struktuuris on lisaks juhtimiselemendile ka varustuskompanii ja remondikompanii, mis jagunevad spetsialiseerunud rühmadeks ja jagudeks.  Järjest kasvavat rõhku pannakse pataljoni tegevväelastest isikkoosseisu arendamise kõrval sõjaaja reservkoosseisu väljaõppele.

„Varustuspataljoni ülesanded on mõnevõrra erinevad tüüpilisest lahingüksusest, olles vastutav võitlevate üksuste toetamise eest suures plaanis varude ja varustuse, laskemoona, relvastuse ning soomus- ja ratastehnika remondi ja hoolduse kaudu, kui väga üldsõnaliselt kokku võtta. Sellega seoses on meil palju spetsiifilisi ja tehnilisi teadmiseid nõudvaid erialasid ning tihti on allüksustes olulisteks võtmeisikuteks just erialaspetsialistid, mitte vaid allüksuste ülemad,“ kommenteeris võtmeisikutele sihitud õppepäevade korraldusliku poole eest vastutanud staabiveebel Janek Loorits. Staabiveebel Loorits lisas, et väikesele hulgale isikkoosseisust korraldatud kogunemine on alles esimene samm ning töö reservkoosseisuga kogub alles hoogu ja jätkub.

Varustuspataljon on kaitseväe toetuse väejuhatuse koosseisu kuuluv struktuuriüksus, mille ülesanne on kaitseväe üksustele kaitsematerjalide tagamise korraldamine ning katkematu toetuse ja teenuste osutamine. Samuti korraldab varustuspataljon valdkonna väljaõpet ning valmistab ette sõjaaja reservüksuseid. Varustuspataljon paikneb Tallinnas, Suur-Sõjamäe linnakus.

 

Keri üles