Jäta menüü vahele

Viru jalaväepataljon koolitab peatsete ajateenijate instruktoreid

Homme lõpeb 1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljoni juhitav jaoinstruktori kursuse teooria moodul, mille eesmärgiks on tõhustada värskelt teenistusse tulnud instruktorite ettevalmistust. Kokku võtab kursusest osa 32 nooremseersanti 1. ja 2. jalaväebrigaadist.

Kursuse ülema staabiveebel Indrek Ojasoo sõnul on tänavu teist korda toimuva kursuse peamiseks eesmärgiks pakkuda tulevastele ajateenijatele võimalikult head väljaõpet.

„Eelmisel aastal pilootkursusena toimunud kursus on ennast tõestanud – seda näitas nii värskete tegevväelaste ettevalmistus kui ka nende käe all harjutanud sõdurite oskused,“ ütles staabiveebel Ojasoo.

Tema sõnul on hiljuti lõppenud ajateenistus instruktorite üks tugevusi, mis sümbioosis kursusel saadud teadmiste ja võtetega teeb nad headeks koolitajateks – noortel on hästi meeles nii see, milline peab üks tõeliselt äge tund olema, kui ka see, et sõdurite tähelepanu hoidmine on paras väljakutse.

Pioneeripataljoni värske tegevväelane nooremseersant Emilia Tragon leidis, et instruktori kursus annab talle ja kaasõppuritele julguse ning kindlustunde.

„Ma mäletan väga hästi, kui rakse oli meie instruktoritel – sõduri väljaõpe on eriti alguses väga intensiivne ning uni ründab korralikult,“ ütles nooremseersant Tragon. „Mina proovin teha võimalikult kaasahaaravad ja meeldejäävad tunnid ning siin saadavad teadmised sellest, kuidas teisi inimesi õpetada, kuidas enda keha ja sõnakasutust valitseda, on kindlasti suureks abiks.“

Kolmenädalase kursuse esimesel nädalal õppisid kursuslased kogenud relvavendadelt meeskonnajuhtimist ning pedagoogikat, teisel ja kolmandal nädalal valmistasid ette ning viisid läbi erinevaid tunde, mida hakkavad juba järgmise nädala alguses teenistusse saabuvatele sõduritele andma. Järgmisel nädalal algab kursuse praktika moodul, mil allohvitserid suunduvad oma koduväeosadesse, kus saavad saadud teadmisi ja oskusi praktiseerida juhendajate jälgimisel. Kursus lõpeb augustis.

Instruktori kursus on suunatud tegevteenistust alustavatele nooremallohvitseridele ning selle eesmärgiks on anda nooremallohvitseridele vajalikud teadmised ja oskused tegutsemaks üksuse instruktori, juhi ja kasvatajana.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/60641

Keri üles