Jäta menüü vahele

Viru jalaväepataljoni juulikutse sõdurid harjutavad Sirgalas üksikvõitleja oskusi

Pea 300 juulis Viru jalaväepataljonis teenistust alustanud sõdurit harjutavad Sirgalas automaadist R20 laskmist ja üksiksõduri oskusi.

Välilaagri vastutava nooremleitnant Robin Kinnuneni sõnul saavad sõdurid vajalikke oskuste omandamisega hästi hakkama. „Hetkel tundub, et motivatsioon on kõrge, mis väljendub positiivses meeleolus ning soorituste kvaliteedis. Väljaõpe intensiivsus suureneb järk-järgult – piltlikult öeldes alguses roomame ja siis kõnnime, et kursuse lõpuks ka jooksmiseni jõuda.“

Kui eelmisel nädalal toimunud esimese välilaagri ajal keskenduti metsas hakkama saamiseks vajalikke oskuste – nagu näiteks söögi tegemine, maskeerimine, magamisaseme püstitamine – omandamisele, siis sel nädalal harjutavad sõdurid potentsiaalse vastase vastu tegutsemist üksikvõitleja tasandil. „Laagri põhirõhuks on kolm laskeharjutust ja paralleelselt õpetame sõduritele erinevaid üksiksõdurile vajalikke oskusi nagu näiteks raadioside pidamine, tulejuhtimise käskluste andmine, tulepositsiooni valik ning telgi püstitamine,“ lisas nooremleitnant Kinnunen.

Ajateenija reamees Daniel Kozelski on esimese kahe teenistusnädalaga rahul. „Ma olen juba saanud endale häid sõpru, teenistuskaaslased on toredad, väljaõpe ei ole konti murdev ning on üpris põnev. Eks varajane ärkamine oli alguses raske, aga nüüdseks oleme ka sellega harjunud. Mina olen rahul, et tulin vabatahtlikult teenistusse ja arvan, et iga terve mees peaks oskama oma riiki vajadusel kaitsta,“ ütles reamees Kozelski.

Üksikvõitleja põhioskuste omandamine, ehk sõduri baaskursus, kestab seitse nädalat ja lõpeb 3. septembril. Baaskursuse vältel õpivad sõdurid tundma teenistusrelva, orienteeruma maastikul, tegutsema väliharjutustel ja omandavad esmaabivõtteid, teadmisi kaitseväelisest käitumisest ning kaitseväeteenistust reguleerivatest õigusaktidest. Kursus lõpeb teoreetilisest ja praktilisest osast koosneva sõdurieksamiga.

GALERII

Keri üles