Jäta menüü vahele

Viru jalaväepataljoni nooremallohvitseride baaskursuslased tõestasid oma oskusi lahinglaskmistega Nursipalus

Viru jalaväepataljoni tulevased allohvitserid veetsid möödunud nädala Nursipalus, kus kinnistasid jalaväejao drille ning juhtimist ründavates tegevustes. Järgmisel nädalal jätkavad õppurid juhtimisoskuste arendamist nooremallohvitseride erialakursustel.

„Baaskursuse viimases välilaagris hindasime me õppurite pooljao juhtimise oskust. Ülemana olen ma tulemustega rahul. Juhtimise baasalused on sõduritel käes ning järgneva erialakursuse raames saavad nad juba jalaväejao. Osati saavad ka rühma tegevusi rohkelt drillida ja süvitsi detailidele keskenduda,“ ütles kompaniiülem leitnant Sander Tšernobrovkin ning lisas, et tulevaste juhtide väljaõppes ei piirduta pelgalt sõjaväelise juhtimise eripäradega vaid ka oskustega.

Väljaõppes panevad õppureid proovile näiteks probleemi püstitamine ja sõnastamine, meeskonna juhtimine ning grupi dünaamika, juht ja tema roll ning muud juhtimise alused. Samuti käsitletakse teemasid ka lahingtegevuse aluste valdkonnast, mis on baasiks sõjaväelise üksuse juhtimiseks.

„Hea ülem teab, mida tema alluvad võivad tunda, kuidas neid hoida ja motiveerida, suunata ja juhtida. Seepärast on tulevaste juhtide väljaõpe keskmisest intensiivsem ja kohati ka piire kompav,“ ütles leitnant Tšernobrovkin.

„Viis nädalat kestnud kursus on olnud väga põnev,“ ütles õppur Nikolai Borzov lisades, et Nursipalus toimunud välilaagri põnevaimaks harjutuseks oli kaevikus rullimine ning pooljao juhtimine lahinglaskmiste tingimustes. „Me oleme otsustes kiired, täpsed ja agressiivsed. Ma usun, et see kõik on väga hea väljaõpe tulemus, mida toetavad varustus ja olmetingimused, instruktorite kogemused ja suhtumine ning väljaõpe ülesehitus ja kvaliteet.“

Nooremallohvitseride baaskursusel omandavad ajateenijad jaoülema teenistuskohustuste edukaks täitmiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Kursuslastele õpetatakse muuhulgas üksuse juhtimist, planeerimist ning otsuse vastuvõtmise protsessi, pedagoogikat, paiknemist metsas, julgestamist, kiirrünnakut ning kiirkaitset.

Video  Fotod

Keri üles