Jäta menüü vahele

Viru jalaväepataljoni reservohvitserid värskendasid õppekogunemisel teadmisi

Läinud nädala lõpus toimus Viru jalaväepataljonis reservohvitseride õppekogunemine, kus pea 40 reservväelast õppis uute automaatrelvade R-20 käsitsemist ning värskendas endi sõjalise planeerimise oskuseid.

„Õppekogunemisele tulnud reservväelased on need inimesed, kes hakkavad oma üksuste plaane tegema, oma sõduritele käske andma ning sõjalist kavalust rakendama. Ja need reservohvitserid saavad nende asjadega väga hästi hakkama,“ ütles Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga lisades, et kohale tuli pea 90 protsenti kutsututest reservohvitseridest. „Meie reservväelased on väga aktiivsed ja täis tahet osaleda emaüksuse igapäevases elus. Seekord otsustasime ka anda teenetemärgid aktiivsuse eest meie kahele reservohvitserile, leitnant Rosenbergile ja lipnik Malkovskile.“

„Ka reservteenistuses hoiame leeki üleval suheldes oma alluvate, emaüksuse ning kolleegidega. Arusaam, et igast väljaõpetatud sõdurist sõltub kriitilisel hetkel meie riigi püsimajäämine on see, mis ei lase ajateenistuses sütitatud leegil kahaneda,“ ütles lipnik Sander Sipelgas, kelle tõdemusel aitavad reservõppekogunemised nii teadmised kui oskused värskena hoida ning neid ka vajalikule tasemele arendada.

Reservõppekogunemine algas osalevale koosseisu COVID-19 testimisega, mille tulemused tulid tänu Ida-Viru keskhaigla operatiivsele tegutsemisele loetud tundide jooksul. Seejärel anti reservohvitseridele sissejuhatuse sõjateadusse, sõjakunsti ning sõjapidamise põhimõtetesse, tutvustati Viru jalaväepataljoni tegevusplaani ning kaitseväelased said meelde tuletada sõjalise otsuse vastuvõtmise protsessi esimesi samme.

Järgmisel päeval liikusid õppekogunemisel osalejad juba maastikuluurele, kus ajaloolane Igor Kopõtin ja 1. jalaväebrigaadi spetsialistid tutvustasid Ida-Virumaal toimunud lahingute käike.  Reservõppekogunemine päädis uute käsitulirelvade R-20 käsitsemisõppega ning laskmistega.

„Maastikuluure, ajaloo õppetundide ning potentsiaalse vastase pildi süntees tekitas reservohvitserides parima arusaamise, kuidas ise võimaliku konflikti korral edukas olla. See kajastus väga hästi ka plaanides, mida sõjaliste üksuste ülemad teise päeva lõpus minu staabile esitasid,“ ütles Viru jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Tarvo Luga.

Õppekogunemiste eesmärk on reservväelastele meelde tuletada ajateenistuses õpitut ning tutvustada neile uut varustust ja relvastust. Õppekogunemiste käigus harjutavad kaitseväe sõjaaja üksused koostööd ning tegevusi nii üksikvõitleja kui ka allüksuse tasandil, samuti aitavad õppekogunemised aastaid tagasi ajateenistuse läbinutel värskendada oma sõjalisi oskusi.

Fotod

Keri üles