Jäta menüü vahele

Teadmiseks kohalikule elanikule ja metsas liikujale!

Kaitseväe harjutusaladel ja nende vahetus läheduses liikudes tuleb enda turvalisuse huvides jälgida seal kehtivaid liikumispiiranguid ja ohutusnõudeid.

Kaitseväe harjutusaladel kehtivad liikumispiirangud ajal, mil seal toimub väljaõpe. Kui väljaõpet ei toimu, ei takista kaitsevägi harjutusaladel liikumist.

Vältimaks inimeste juhuslikku sattumist kaitseväe harjutusväljadele, on alade piirid tähistatud valge-punase või kollase-punase triipudega postidega. Iga posti peale on joonistatud väike must nool, mis näitab kuhu poole postist jääb harjutusväli. Samuti on osade postide küljes märgid, kuhu on peale kirjutatud, et tegemist on kaitseväe harjutusväljaga ja lisaks harjutusvälja vastutava isiku kontaktnumber.

Laskmiste ja muu ohtliku tegevuse ajaks heisatakse harjutusväljade lipumastidesse punased lipud, suletakse sissesõiduteedel olevad tõkkepuud ning paigutatakse maastikule julgestusmeeskonnad. Harjutusväljadel on sissesõiduteede juures infotahvlid, kus on kirjas, millal harjutusväljal tegevus toimub. Kasutusinfo on harjutusväljade kaupa leitav kaitseväe kodulehelt.

Kaitseväe harjutusaladel toimuva väljaõppe kohta edastatakse infot kohalikele omavalitsustele. Kaitseväe kodulehel ja harjutusväljade infotahvlitel on harjutusväljade vastutavate isikute kontaktnumbrid, kellelt saab soovi korral küsida täiendavat informatsiooni harjutusväljal toimuva ja seal liikumise kohta.

Kui leiad harjutusväljal lõhkematerjali või lahingumoona – ÄRA SEDA PUUTU!

Leiust tuleb anda teada harjutusvälja vastutavale isikule ja Päästeametile.

Päästeameti demineerijad kasutavad lõhkematerjali lõhketöödel järgmisi helisignaale:

  1. HOIATUSSIGNAAL – üks pikk helisignaal. Alustatakse lõhketööde ettevalmistustega, kõrvalised isikud peavad liikuma signaalist kaugemale (ohualast välja). Harjutusväljadel on ohualaks märgistatud piiripostid.
  2. LÕHKAMISSIGNAAL – kaks pikka helisignaali. Signaal antakse vahetult enne igat lõhkamist. Ohualas viibivad inimesed võivad saada vigastada või hukkuda. Kui sa ei ole jõudnud harjutusväljalt lahkuda leia koht varjumiseks (suurem puu, küngas, kivi jms), helista koheselt numbril 112 ja teavita Häirekeskust, et viibid lõhketööde ohualal. Peale plahvatuse heli jälgi taevast!
  3. LÕPUSIGNAAL – kolm lühikest signaali. Lõpusignaal antakse peale kõikide lõhkamiste lõppu, kui demineerimistöö juht on kontrollinud üle lõhketööde ala.

Viimati uuendatud: 17. november 2020, 14:32

Keri üles