Jäta menüü vahele

Väljaõppealade avaandmed

Avaandmete (open data) all mõistetakse masinloetavas formaadis andmeid, mis on antud kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks.

Kaitseväe avaandmed väljaõppealade kasutamise kohta pärinevad riigikaitseliste väljaõppelade andmekogust (Brontos). Usume, et ohtlikest aladest info jagamine aitab harjutusväljade lähistel huviliste liikumist muuta ohutumaks.

JSON formaadis andmed on kahes osas: väljaõppeobjektid (koordinaatidega) ja infotahvli graafikud. Andmeid uuendatakse väljaõppeobjektide koordinaatide või muu avaldatud info muutumisel. Infotahvli graafikute andmed tekivad umbes üks kuu ette ja võivad jooksvalt muutuda. Jooksva kuu harjutuste andmed kustutatakse järgmisel kuul.

Avaandmete kasutamisel nõustute Creative Commons 3.0 BY-SA litsentsitingimustega.

Avaandmete automaatne avaldamine on arendatud EL struktuuritoetuste rahastusega.

Viimati uuendatud: 8. veebruar 2021, 13:41

Keri üles