Jäta menüü vahele

Kas/millal võib minna harjutusväljale?

Harjutusväljal võib liikuda, kui seal ei toimu tegevust. Harjutusväljal viibides tuleb jälgida seal olevaid hoiatusmärke.

Kust leiab info selle kohta, mis toimub harjutusväljal?

  • Kaitseväe kodulehelt
  • Harjutusväljal olevatelt infotahvlitelt
  • Kohaliku omavalitsuse kodulehelt ja/või vastava kohaliku omavalitsuse Facebooki lehelt
  • Harjutusvälja vastutava isiku käest e-posti või telefoni teel (kontaktid)

Miks ei tohi minna harjutusväljale kui seal toimub tegevus?

Harjutusväljal viibimine tegevuse ajal on (elu)ohtlik. Isegi kui tegevus paistab toimuvat piisavalt kaugel, võib tegevuse ohuala ulatuda kilomeetrite kaugusele, kuid ei välju harjutusvälja piiridest.

Mis asi on ohuala?

Ohuala on ala, kuhu ohtliku tegevuse ajal võivad sattuda kuulid, killud jms ning see on ala, milles viibimine on eluohtlik ja keelatud. Ohuala võib hõlmata tervet harjutusvälja, kuid ei välju selle piiridest.
Väljaõppe ajal on inimeste viibimine ohualal keelatud. Ohualasse on ohtliku tegevuse (laskmiste, lõhkamistööde, käsigranaadi viskeharjutuste jms) ajal kõrvalistele isikutele juurdepääs tõkestatud või keelatud.

Kuidas tunda ära harjutusvälja?

Harjutusväljade piirid on tähistatud valge-punase või kollase-punase triipudega postidega. Iga posti peale on joonistatud väike must nool, mis näitab kuhu poole postist jääb harjutusväli. Samuti on osade postide küljes märgid, kuhu on peale kirjutatud, et tegemist on kaitseväe harjutusväljaga ja lisaks harjutusvälja vastutava isiku kontaktnumber.

Kui oled sattunud harjutusväljale, kuidas teada, kas seal viibimine on ohtlik või ohutu?

Võimalusel otsida harjutusväljale sisenemata üles harjutusvälja välispiiril asuvad infotahvlid. Võimalusel helista harjutusvälja vastutavale – telefoninumbrid on kirjas infotahvlitel ja piiripostidel olevatel märkidel. Ohtliku tegevuse ajaks suletakse teed ja rajad statsionaarsete või ajutiste tõkkepuudega. Vajadusel pannakse välja tõkestaja.

Kas tõkestaja korraldustele peab alluma?

Tõkestaja eesmärk on kõrvaliste isikute juurdepääsu tõkestamine ohualasse.

Lõhkeaine või lahingumoona leid

Lõhkeainet või lahingumoona leides käitu vastavalt Päästeameti juhistele.

Kuidas määratakse harjutusväljal tuleohu astet ja kuidas toimitakse?

  • Jälgitakse Riigi Ilmateenistuse tuleohu kaarti, mille alusel saab teada tuleohu astet Eestis asukohapõhiselt;
  • kui metsades on erakordne tuleoht, katkestab harjutusvälja vastutav isik tulekahju ennetamiseks harjutused, kus kasutatakse lahtist tuld, lastakse tulirelvadest süütava toimega kuule või mürske, tehakse lõhkamisi või teisi võimaliku tule tekkega seotud toiminguid;
  • keskmise tuleohu korral teeb iga harjutusvälja vastutav ise otsuse (lähtudes kohalikest oludest: pinnasest sihtmärgialal), ja kui tuleohutusmeetmeid on piisavalt- langetab lõpliku otsuse koostöös harjutuse läbiviijaga (näide ööseks jäetakse alale laskvast allüksusest tulevalvemeeskond).
  • tulekahju puhul, mida ise likvideerida ei suudeta, teavitatakse Päästeametit.

Viimati uuendatud: 18. november 2020, 09:56

Keri üles