Jäta menüü vahele

Eesti-sisesed õppused

Kaitseväeüksuste väljaõppe hindamiseks ja oskuste lihvimiseks toimuvad eri taseme õppused läbi terve aasta. Kevadeti on tavaks suuremahulise koostööõppuse Kevadtorm korraldamine. Aastatel 2015 ja 2018 toimus Kevadtormi asemel suurõppus Siil, millest võtsid osa reservväelased, kaitseliitlased, ajateenijad, tegevväelased ja liitlasvägede sõdurid. Järgmine Siil toimub aastal 2022.

Siil on Eesti kaitseväe kõige suurem õppus, mis toimub kolme-nelja aasta tagant iga-aastase Kevadtormi asemel. Suurõppusel osaleb tuhandeid kaitseväelasi ning õppuse tegevused hõlmavad kogu Eestit. Järgmine Siil toimub aastal 2022.

Kevadtorm on kaitseväe suurim iga-aastane õppus, mille eesmärk on harjutada kokku erinevaid kaitseväe üksuseid. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased kui ka liitlassõdurid.

Viimati uuendatud: 13. september 2021, 23:13

Keri üles