Jäta menüü vahele

Siil 2022

Suurõppus Siil 2022 toimus 16. maist 3. juunini. Õppusele kutsuti ligikaudu 15 000 ajateenijat, reservväelast, tegevväelast, kaitseliitlast ja liitlasriikide sõdurit kokku kümnest riigist

Õppusega kontrolliti kaitseväe lahinguvalmidust ja ohustsenaariumile reageerimise võimekust rahvusvahelises raamistikus. Lisaks oli õppus Siil ka küpsuseksamiks ajateenistuse ajal ettevalmistatud sõjaaja üksustele ja värskendas reservväelaste teadmisi ning oskusi.

Siil 2022 peamised õppivad üksused olid 2. jalaväebrigaad ja küberväejuhatuse strateegilise kommunikatsiooni keskus. Peamiselt Kagu-Eestis ja kaitseväe keskpolügoonil toimunud õppusega kontrolliti eeskätt 2. jalaväebrigaadi lahinguvalmidust.

Õppus Siil 2022 on näide kogu Eesti rahva, riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste panusest riigikaitsesse.

Õppusest Siil 2022 võtsid osa 1. jalaväebrigaadi, 2. jalaväebrigaadi, toetuse väejuhatuse, õhuväe, mereväe, küberväejuhatuse, erioperatsioonide väejuhatuse, sõjaväepolitsei ja maakaitse üksused. Lisaks Eesti üksustele osalesid õppusel ka liitlas- ja partnerriikide üksused.

Siil 2022

Toimumisaeg: 16. mai—3. juuni 2022

Toimumispaik: Kagu-Eesti ja kaitseväe keskpolügoon 

Osalejate arv: ligi 15 000 reservväelast, kaitseliitlast, ajateenijat, tegevväelast ja liitlasriikide sõdurit 

Siil 2022 pildigalerii

 • 2022

 • Open image modal

  Esimene etapp

  17-20.05 üksuste formeerimine erinevates asukohtades üle Eesti.

 • Open image modal

  Teine etapp

  21-22.05 üksuste koostegevuse õpe erinevates asukohtades üle Eesti.

 • Open image modal

  Kolmas etapp

  23-26.05 väliõppus peamiselt Lõuna-Eestis, aga ka Lääne-Eesti saartel.

 • Open image modal

  Neljas etapp

  27.05-3.05 lahinglaskmised kaitseväe keskpolügoonil Tapa lähedal.

Kaitseressursside Amet

Üldinfo reservteenistuse ja õppekogunemiste kohta

Tsiviil-sõjaline koostöö

Õppuse SIIL 2022 tsiviil-sõjaline koostöö (CIMIC)

Viimati uuendatud: 17. oktoober 2023, 15:49

Keri üles