Jäta menüü vahele

Siil 2022

Suurõppus Siil 2022 toimub 16. maist 3. juunini. Õppusele kutsutakse ligikaudu 15 000 ajateenijat, reservväelast, tegevväelast, kaitseliitlast ja liitlasriikide sõdurit kokku kümnest riigist

Õppusega kontrollitakse kaitseväe lahinguvalmidust ja ohustsenaariumile reageerimise võimekust rahvusvahelises raamistikus. Lisaks on õppus Siil ka küpsuseksamiks ajateenistuse ajal ettevalmistatud sõjaaja üksustele ja värskendab reservväelaste teadmisi ning oskusi.

Siil 2022 peamised õppivad üksused on 2. jalaväebrigaad ja küberväejuhatuse strateegilise kommunikatsiooni keskus. Peamiselt Kagu-Eestis ja kaitseväe keskpolügoonil toimuva õppusega kontrollitakse eeskätt 2. jalaväebrigaadi lahinguvalmidust.

Õppus Siil 2022 on näide kogu Eesti rahva, riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste panusest riigikaitsesse.

Õppusest Siil 2022 võtavad osa 1. jalaväebrigaadi, 2. jalaväebrigaadi, toetuse väejuhatuse, õhuväe, mereväe, küberväejuhatuse, erioperatsioonide väejuhatuse, sõjaväepolitsei ja maakaitse üksused. Lisaks Eesti üksustele osalevad õppusel ka liitlas- ja partnerriikide üksused.

Siil 2022

Toimumisaeg: 16. mai—3. juuni 2022

Toimumispaik: Kagu-Eesti ja kaitseväe keskpolügoon 

Osalejate arv: ligi 15 000 reservväelast, kaitseliitlast, ajateenijat, tegevväelast ja liitlasriikide sõdurit 

Siil 2022 pildigalerii

 • Esimene etapp

  17-20.05 üksuste formeerimine erinevates asukohtades üle Eesti.

 • Teine etapp

  21-22.05 üksuste koostegevuse õpe erinevates asukohtades üle Eesti.

 • Kolmas etapp

  23-26.05 väliõppus peamiselt Lõuna-Eestis, aga ka Lääne-Eesti saartel.

 • Neljas etapp

  27.05-3.05 lahinglaskmised kaitseväe keskpolügoonil Tapa lähedal.

Kaitseressursside Amet

Üldinfo reservteenistuse ja õppekogunemiste kohta

Meediakontakt

Õppuse Siil 2022 meediakontakt

Tsiviil-sõjaline koostöö

Õppuse SIIL 2022 tsiviil-sõjaline koostöö (CIMIC)

Viimati uuendatud: 19. mai 2022, 09:33

Keri üles