Jäta menüü vahele

Siil 2022

Suurõppus Siil 2022 toimub mai keskpaigast kuni juuni alguseni. Õppusele kutsutakse ligikaudu 16 000 ajateenijat, reservväelast, kaitseliitlast, liitlasriikide sõdurit ja tegevväelast.

Õppusega kontrollitakse kaitseväe lahinguvalmidust ja ohustsenaariumile reageerimise võimekust rahvusvahelises raamistikus.

Siil 2022 peamised õppivad üksused on 2. jalaväebrigaad ja küberväejuhatuse strateegilise kommunikatsiooni keskus. Peamiselt Lõuna-Eestis ja Põhja-Lätis toimuva õppusega kontrollitakse eeskätt 2. jalaväebrigaadi lahinguvalmidust.

Õppusest Siil 2022 võtavad osa 1. jalaväebrigaadi, 2. jalaväebrigaadi, toetuse väejuhatuse, õhuväe, mereväe, küberväejuhatuse, erioperatsioonide väejuhatuse, sõjaväepolitsei ja maakaitse üksused. Lisaks Eesti üksustele osalevad õppusel ka liitlas- ja partnerriikide üksused.

Info reservväelasele

Varasemalt on suurõppust Siil korraldatud aastatel 2008, 2015 ja 2018.

Siil 2022

Toimumisaeg: mai—juuni 2022

Toimumispaik: Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti 

Osalejate arv: ligi 16 000 ajateenijat, reservväelast, kaitseliitlast, liitlasriikide sõdurit, tegevväelast 

Viimati uuendatud: 1. jaanuar 2022, 20:54

Keri üles