Jäta menüü vahele

Lennuvahendid

Õhuväel on kasutada kopterid Robinson R44, treeninglennuk Aero L-39 Albatros ja erinevad transpordilennukid.

Õppus Tractable 2019

Kopterite R44 Police ja Clipper kasutamise võimalikkus avalikus sektoris

Otsingulennud: jälgida/otsida liiklusvahendeid ja/või inimesi

Erioperatsioonide toetus: koordineerida selles osalevate üksuste tööd ning otsida kannatanuid või hukkunuid infrapunakaamera abil

Massiüritused: koostöö julgestus- ja turvaüksustega

Aerofotolennud

Sidepost: halva raadioühendusega aladel võimalik kasutada operatiivse sidepostina

Vaatluslennud: määrata loodusõnnetuste ulatust; avastada metsavarguseid, põlenguid, reostusi (võimalik kasutada infrapuna-/videokaamerat ning digitaalinformatsiooni saatmis- ja vastuvõtuseadmeid)

Õppuste toetus: vaatlus-, otsingu-, patrull-, eskort- ja jälituslennud

VIP-lennud (kuni 3 reisijat)

Robinson R44

Kopteri R44 ja Clipper võimalikud kasutusalad koostöös teiste väeliikidega

Õppuste toetus: vaatlus-, otsingu-, patrull-, eskort-, luure- ja jälituslennud (võimalik kasutada infrapuna-/videokaamerat, suunatavat prožektorit ja valjuhääldit)

Sidepost: halva raadioühendusega aladel võimalik kasutada operatiivse sidepostina

Transportlennud: toimetada sihtkohta (sh laevadele) kaitseväelasi ja kaupa (sh laevadele), maksimaalselt võimalik mahutada 3 reisijat või 350 kg kaupa

Vaatluslennud: kontrollida maaväe üksuste maskeeritust, määrata loodusõnnetuste ulatust; avastada metsavargusi, põlenguid, reostust (võimalik kasutada video- ja digitaalinformatsiooni saatmis- ja vastuvõtuseadmeid)

Otsingulennud: jälgida/otsida liiklusvahendeid ja/või inimesi

Aerofotolennud

Eskort

VIP-lennud (kuni 3 reisijat)

Viimati uuendatud: 29. mai 2023, 14:52

Keri üles