Jäta menüü vahele

Peakaplani ülesanded:

 • nõustab kaitseväe juhtkonda religiooni, eetika ja moraali küsimustes 
 • vastutab reservkaplanite värbamise, koolituse ja karjääri planeerimise eest
 • teostab järelvalvet reservkaplanite tegevuse üle 
 • korraldab kaplaniteenistusega seotud juhendite koostamist
 • koostab kaitseväeliste tseremooniate vaimulike talituste kavad
 • koordineerib kaplaniteenistuse koostööd teiste teenistustega kodu- ja välismaal
 • koordineerib kaplanaatide koostööd teoloogilist haridust pakkuvate kõrgkoolidega
 • vastutab kaplanite kutsestandardi täiendamise ja rakendamise eest
 • korraldab peastaabi ja teiste struktuuriüksuste isikkooseisu usulise teenimise
 • esitab tegevusaruandeid Eesti Kirikute Nõukogule, kirikujuhtidele ja ülematele
 • omab õigust registreerida kaitseväelaste abielusid

Viimati uuendatud: 9. veebruar 2022, 15:21

Keri üles