Jäta menüü vahele

Kevadtorm 2021 tegevused

17. mail alanud õppuse Kevadtorm esimese nädala jooksul liikusid üksused kaitseväe keskpolügoonile ja ümbritsevatele harjutusaladele, õppusega ühinesid liitlaste väed ning aset leidsid esimesed harjutused. Kalevi jalaväepataljon harjutas dessanditõrjet, 22. jalaväepataljoni ja 17. pioneeripataljoni võitlejad valmistasid üheskoos ette kaitsepositsioone.

24. mail alanud lahingoperatsioonide etapis harjutasid üksused koostööd brigaadi koosseisus suuremate üksuste vastu ning avaramas lahingkeskkonnas. Nädala jooksul etendasid üksteisele vastast 1. jalaväebrigaadi ja 2. jalaväebrigaadi üksused koos liitlastega ja õhutuletoetusega, et kontrollida oma ajateenijate ja tegevväelaste väljaõppe edukust. 1. jalaväebrigaadi poolt korraldatud taktikalistel lahinglaskmistel pidid 22. jalaväepataljoni ning 12. jalaväepataljoni peatsed reservväelased planeerima ja ellu viima lahingülesandeid olles kaitsel, korraldades varitsusi ja vasturünnakuid. Lisaks sõduritele 1. ja 2. jalaväebrigaadi allüksustest võtsid õppusest osa Ühendkuningriigi ja USA helikopterid, Läti miinipildujarühm, Poola tulejuhid, liitlaste lahingugrupp ning tulekontrollijatena kaitseväelased, kaitseliitlased ning reservväelased.

Eesti põhjarannikul Rutjal toimunud õhutõrjerelvade lahinglaskmistel kasutati nii lendavate kui merele paigutatud sihtmärkide vastu raskekuulipildujat Browning M2, õhutõrjekahurit ZU-23-2, õhutõrje raketisüsteeme Mistral ja HVM ning ründekopteritelt AH-64 Apache lastud Hellfire rakette. Rutja lahinglaskmistel osalesid õhutõrjepataljon, Scoutspataljoni õhutõrjeraketirühm ja teised kaitseväe- ning liitlasüksused. Merevägi toetas lahinglaskmisi sõjalaevalt sihtmärkide veeskamisega sihtmärgialale.

22. jalaväepataljoni ajateenijad said võimaluse USA kopteritega lennata Nurmsi lennuväljale, kus korraldati dessant sõjaväepolitsei ajateenijate positsioonidele. Kevadtorm jõudis ka Hiiumaale, kus Eesti mereväe üksused harjutasid koostöös Poola liitlastega rannakaitset.

Viimati uuendatud: 5. august 2021, 16:23

Keri üles