Jäta menüü vahele

Tulevastele ajateenijatele

Kalevi jalaväepataljon on 1. jalaväebrigaadi allüksus, kus viiakse läbi sõjaväelist väljaõpet. Aega saab teenida jalaväe- ja tagalakompaniis ning miinipilduja rühmas.

Kalevi jalaväepataljoni väljaõppes on võimalik spetsialiseeruda järgmistele erialadele:

 • jalaväe jaoülem
 • jalaväelane
 • soomukijuht
 • sihtur
 • kuulipildur
 • tankitõrjuja
 • täpsuslaskur

Lisaks veel:

 • parameedikuks
 • miinipilduriks
 • kokaks
 • sidemeheks
 • tagala- ja remondigrupi spetsialistiks.

Viimati uuendatud: 9. veebruar 2022, 11:05

Keri üles