Jäta menüü vahele

1. jalaväebrigaad

Kaitseväe peamine manööverüksus, kuhu kuulub enamik ajateenistuse jooksul väljaõpetatavatest üksustest. Brigaadi allüksused õpetatakse välja Tapa ja Jõhvi linnakutes paiknevates väeosades ja arvatakse pärast väljaõppe läbimist brigaadi reservkoosseisu. Brigaadi koosseisu kuulub ka kiirreageerimisvõimega jalaväepataljon scoutspataljon.

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Leitnant Marina Loštšina

1. jalaväebrigaadi teabeohvitser

Juhtkond

Kolonel Andrus Merilo

1. jalaväebrigaadi ülem

Staabiveebel Renzo Rajaste

1. jalaväebrigaadi veebel

Scoutspataljon on 1. jalaväebrigaadi koosseisus olev professionaalse väljaõppega iseseisvaks lahingutegevuseks võimeline kiirreageerimissuutlikkusega manööverüksus.

Kalevi jalaväepataljoni ülesanne on välja õpetada lahinguvõimelisi mehhaniseeritud reserv manööver- ja toetusüksusi.

Viru jalaväepataljoni eesmärk on õpetada välja kaitseväe sõjaajakoosseisude jalaväe rea- ja noorem juhtivkoosseis.

Õhutõrjepataljon on 1. jalaväebrigaadi struktuuriüksus, mis tegeleb õhuseire ja maalt õhurünnakute tõrjumisega.

Pioneeripataljon on toetava loomuga üksus, mille eesmärk on raskendada maastikul vastase üksuste liikumist ja tagada oma üksuste liikuvus ja varjerajatised.

Tagalapataljoni peamine ülesanne on ajateenijate baasil ette valmistada sõjaaja koosseisu ja tagada 1. jalaväebrigaadi lahinguvõime.

Staabi- ja sidekompanii on 1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv taktikaline üksus, mis tagab brigaadi juhtimispunktide katkematu töö ja teenindamise. 

Tankitõrjekompanii toetab lahingutes 1. jalaväebrigaadi allüksuseid ja tõrjub iseseisvalt vastase soomustehnikat.

Luurekompanii ülesanne on lahingupiirkonnas teiste 1. jalaväebrigaadi allüksuste tegevust julgestada ning iseseisvalt rindejoonel operatsioone läbi viia.

Hea tulevane 1. jalaväebrigaadi sõdur!

Peagi algab sinu teenistus 1. jalaväebrigaadi Tapa või Jõhvi linnakus. Selleks, et teaksid, millised võimalused sind ees ootavad, tutvu palun väeosadega lähemalt.

Tapa linnakus asuvad

Jõhvi linnakus asuvad

1. jalaväebrigaadi õppekogunemine (RÕK)

Infot saab 1. jalaväebrigaadi personalijaoskonnalt:

telefon: 717 8010
või
e-kiri: [email protected]

KKK õppekogunemise kohta

 

1. jalaväebrigaadi lisaõppekogunemine (LÕK)

Infot saab 1. jalaväebrigaadi personalijaoskonnalt:

telefon: 717 8050
või
e-kiri: [email protected] NB! Ainult erinevate tõendite esitamiseks ja välisriigist suhtlemiseks. 

KKK lisaõppekogunemise kohta

 

Reservväelane saab enda kohta infot ja talle saadetud kutseid näha aadressil www.kaitsevaeteenistus.ee.

25.04.1917 asuti Tallinnas komplekteerima eesti rahvusest sõjaväelastega keiser Peeter Suure merekindluse 2. kindlusepolku. 1917. aasta mais nimetati 2. merekindlusepolk ümber 1. eesti jalaväepolguks. Üksus osales aastatel 1918-1920 Vabadussõjas ning kandis kuni 1940. aastani nimetust “1. jalaväerügement”.

1. jalaväebrigaad loodi 2003. aastal Tallinnas 1. jalaväerügemendi õigusjärglasena. 2006. aastal kolis brigaadi staap Paldiskisse, 1. jaanuaril 2009 määrati 1. jalaväebrigaadi alluvusse reaalsed üksused Scoutspataljon, Kalevi jalaväepataljon ja tagalapataljon. Vastavalt riigikaitse arengukavaga ettenähtud struktuurireformile allutati alates 2014. aasta augustist 1. jalaväebrigaadile enne Kirde kaitseringkonna koosseisu kuulunud Viru jalaväepataljon, pioneeripataljon, õhutõrjepataljon ning suurtükiväepataljon. Brigaadi staap asub alates 1. augustist 2014 Tapa linnakus.

1. jalaväebrigaadi ülemad

 

 • 19.06.2021 Andrus Merilo
 • 03.08.2018-18.06.2021 Vahur Karus
 • 01.08.2015-02.08.2018 Veiko-Vello Palm
 • 01.08.2012-31.07.2015 Aron Kalmus
 • 03.10.2010-31.07.2012 Urmas Nigul
 • 24.08.2009-02.10.2010 Raivo Tamm
 • 01.07.2009-23.08.2009 Margus Rebane (kohusetäitja)
 • 08.04.2009-30.06.2009 Märt Plakk (kohusetäitja)
 • 18.09.2006-07.04.2009 Artur Tiganik
 • 01.04.2006-05.09.2006 Raivo Lumiste
 • 02.08.2005-31.03.2006 Aivar Kokka (kohusetäitja)
 • 16.06.2003-01.08.2005 Toivo Treima

1. jalaväebrigaadi veeblid

 • 29.07.2019 Renzo Rajaste
 • 30.06.2013-28.07.2019 Andreas Rebane
 • 02.03.2010-31.07.2012 Enn Adoson
1. jalaväebrigaadi lipu kujutis
1. jalaväebrigaadi lipu väeosakülje kujutis

Brigaad kasutab sümbolitena lippu ning 1. jalaväerügemendi rinnamärki, millele on lisatud taasasutamise daatum „01.02.2003“. Lipu väeosa külje põhivärv on tumesinine, lipu keskel asub 1. jalaväebrigaadi embleem – laialisirutatud tiibadega kotkas, kes hoiab rinna ees kilpi. Lipu riikliku külje keskpaigas on Eesti Vabariigi vapp, mille kohal kiri “Eesti kodu kaitseks”.

30. mail 2014 Tallinna linna poolt annetatud lipp valmis 1927. aastal Tallinna Naiskodukaitse poolt kingitud ja 1940. aastal kadunuks jäänud 1. jalaväerügemendi lipu eeskujul.

1.jalaväebrigaadi rinnamärk

2005. aastal kinnitatud statuudi järgi kujutab 1. jalaväebrigaadi rinnamärk laialisirutatud tiibadega kotkast, kes hoiab rinna ees kilpi. Kilbi alumine osa on must, kujutades Eesti pinda, ülemine osa aga sinine, kujutades taevast, milles on säramas vabaduse päike. Rinnamärk kujutab sümboolselt Eesti rahva poegade väledust, julgust ja ennastsalgavat vaprust ning vahvat Põhja Kotka lendu.

Viimati uuendatud: 9. veebruar 2023, 13:52

Keri üles