Jäta menüü vahele

Psühholoogiateenistus

Teenistuse põhiülesanded on psühholoogia valdkonnaga seotud õigusaktide eelnõude väljatöötamisel ja muudatusettepanekute algatamises osalemine ning kaitseväelaste, nende perekonnaliikmete ja lähedaste psühholoogilise nõustamise koordineerimine ja nõustamise läbiviimise kontrollimine. Samuti kaitseväe psühholoogiaeriala alus- ja rakendusuuringute ning arendustegevuste läbiviimine ja korraldamine ning erialase väljaõppe korraldamine ja läbiviimine toetuse väejuhatuses ning Tallinnas ja Harjumaal paiknevates üksustes.

Viimati uuendatud: 5. august 2022, 13:48

Keri üles