Jäta menüü vahele

Psühholoogiateenistus

Teenistuse põhiülesanneteks on psühholoogia valdkonnaga seotud õigusaktide eelnõude väljatöötamisel ja muudatusettepanekute algatamises osalemine ning kaitseväelaste, nende perekonnaliikmete ja lähedaste psühholoogilise nõustamise koordineerimine ja nõustamise läbiviimise kontrolli teostamine.

Viimati uuendatud: 7. veebruar 2020, 17:31

Keri üles