Jäta menüü vahele

Sidekool

Sidekooli peamine ülesanne on korraldada tegevväelaste sideõpet ja koostada side valdkonna käsiraamatuid ja õppematerjale.

Ülesanded

  • Kaitseväe akadeemia õppuritele tellimuse kohaselt sidekursuste pakkumine
  • Sideväelastele üksuste vajaduse järgi side eriala ning missiooni sidetehniku eriala täiendkursuste korraldamine
  • Tegevväelastele taktikaliste raadiojaamade õppe ja kaitseväe olukorra- ja lahinguteadlikkuse süsteemi KOLT koolituste pakkumine
  • Erineva õppevara, sealhulgas side valdkonna käsiraamatute (side-eeskirjade, raadioside ja kaabelside taskuraamatuid) välja andmine. Suure osa õppevarast moodustavad peale käsiraamatute õppevideod.

Sidekool koordineerib oma koolitusi ka NATO õppeasutustega.

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Major Kristel Maasikmets

Küberväejuhatuse teabeohvitser

Juhtkond

Kolonelleitnant Martti Lapsanit

Sidekooli ülem

Veebel Jaan Hansen

Sidekooli veebel

Tellimuse kohaselt pakub sidekool kaitseväe akadeemia õppuritele kolme sidekursust:

  • nooremohvitseride side eriala kursus rakenduskõrgharidusõppes
  • vanemallohvitseride side eriala kursus kutseõppes
  • keskastmekursus magistriõppes

Õppeainetest käsitletakse nii kutse- kui rakenduskõrgharidusõppes elektrotehnika, sidetehnika ja infotehnoloogia aluseid, sidetaktika õpet ning sidevahendite, -võrkude ja -protseduuride õppeainet. Magistriõppes koolitatakse spetsialiseerimismoodulil tulevasi sideülemaid. Kursuste õppekavasid koordineerib kaitseväe akadeemia. Eelmainitud õppeaineid on tegevväelastel võimalik läbida ka sidekooli täiendõppurina.

Kool korraldab sideväelastele üksuste vajaduse järgi ka side eriala ning missiooni sidetehniku eriala täiendkursusi ning pakub tegevväelastele taktikaliste raadiojaamade õpet ja kaitseväe olukorra- ja lahinguteadlikkuse süsteemi KOLT koolitusi. Samuti mitmesuguseid sisekoolitusi, mille hulgas näiteks kontoritarkvara, pannes suurt rõhku ka iseseisvale e-õppele.

Sidekool alustas tegevust 2001. aastal ning kuulus kuni 2004. aastani staabi- ja sideüksuste väljaõppekeskuse üksik-sidepataljoni koosseisu, mis tegeles staabi- ja sideüksuste väljaõppega ning tagas kaitsejõudude peastaabi ja väeosade ning kaitseliidu vahelise side kogu riigis.

2001. aasta septembris alustas esimene nooremallohvitseride kursus sideõpet rakenduskõrgharidusõppes ning esimeses lennus lõpetas ka praegune küberväejuhatuse ülem kolonel René Innos. 2003. aasta oktoobris alustas vanemallohvitseride erialakursus kutseõppena.

Aastail 2004–2009 jätkas sidekool tegevust kaitseväe side- ja infosüsteemide väljaõppe- ja arenduskeskuse all. Ühtlasi oli sidekool seetõttu kuni 2008. aastani osa kaitseväe ühendatud õppeasutustest (praegu kaitseväe akadeemia). 2004. aastal alustati koolihoone renoveerimist Filtri linnakus Tallinnas, mis valmis 2006. aastal.
2009. aastal nimetati üksik-sidepataljon ümber staabi- ja sidepataljoniks, mille alla kuulus kuni 2013. aastani side- ja infosüsteemide väljaõppe- ja arenduskeskus, mis nimetati seejärel kaitseväe side- ja juhtimissüsteemide väljaõppe- ja arenduskeskuseks.

2013. aastal lõpetati side- ja juhtimissüsteemide väljaõppe- ja arenduskeskuse tegevus ning reorganiseerimise järel koondusid IT-spetsialistid ja arendajad info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskusesse ning sidekool jäi tegutsema eraldi asutusena.

1. augustil 2018 alustas tööd kaitseväe küberväejuhatus ning selle muudatuse tõttu liikus sidekool staabi- ja sidepataljoni allüksusesse küberväejuhatuses.

12. jaanuaril 2023 liikus staabi- ja sidepataljon äsja loodud diviisi staabi alla ning sidekool nimetati küberväejuhatuse allüksuseks.

Sidekooli mitteametlik tunnuslause on „Hoiame sidet!“.

Viimati uuendatud: 28. november 2023, 10:50

Keri üles