Jäta menüü vahele

Strateegilise kommuni­katsiooni keskus

Strateegilise kommunikatsiooni keskus tegeleb sisuloome, teavitustöö, meediaoperatsioonide ja meediaarhiiviga.

Ülesanded

  • Ajateenijate väljaõppe kaudu reservüksuste ettevalmistamine; väljaõppe ettevalmistamine ning läbiviimine; sõjaaja ning reservüksuste täiendkoolitamine, varustamine ja formeerimise korraldamine.
  • Meediaoperatsioonide toetamine video- ja fotomaterjalidega ning nende edastamine meediale või avaldamine kaitseväe kommunikatsioonikanalites.
  • Teavitustöö-alaste video- ja fotomaterjalide ning trükiste ja teabegraafika tootmine.
  • Teavitustöö raames korraldatavate otsesuhtlusprojektide toetamine.
  • Teavitusürituste, tseremooniate jmt helindamine.
  • Kaitseväe teavitusvaldkonna audio-, foto- ja videoarhiivi haldamine.

Ajateenistus

Meie ajateenija „relvadeks“ on kaamerad, fotoaparaadid ja mikrofonid. Ajateenijad saavad väga hea väljaõppe erinevates meediates info ja uudiste tootmiseks ja kajastamiseks. Sobid hästi siia, kui oled varem kokku puutunud fotografeerimisega, videote tootmisega, oled hea kirjaliku ja suulise eneseväljendusoskusega ning tunned end koduselt erinevates sotaiaalmeediates sisuloomega.

Allüksused

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Major Kristel Maasikmets

Küberväejuhatuse teabeohvitser

Juhtkond

Leitnant Raiko Jäärats

Strateegilise kommunikatsiooni keskuse ülema ülesannetes

Vanemveebel Janek Bagirov

Strateegilise kommunikatsiooni keskuse veebel

Viimati uuendatud: 15. aprill 2024, 13:32

Keri üles