Jäta menüü vahele

Küber- ja infooperatsiooni­de keskus

Küber- ja infooperatsioonide keskus tegeleb peamiselt küberturvalisuse ja -operatsioonidega.

Ülesanded

  • Ajateenijate väljaõppe kaudu reservüksuste ettevalmistamine, väljaõppe administratiivne, sõjaaja ja reservüksuste formeerimise korraldamine.
  • Kaitseväe info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemide ja nendes töödeldavate andmete kaitsmine küberruumist lähtuvate ohtude ja rünnakute eest.
  • Küberoperatsioonide planeerimine ja korraldamine.
  • Infooperatsioonide planeerimine ja korraldamine.

Ajateenistus

Õpetama oma ajateenijad läbi viima erinevaid küber- ja infoperatsioone ning jälgima meie võrgus toimuvat. Sobid hästi, kui Sa tunned end kodus CTF võistlustel ja oled kogenud küberpuurija.

Allüksused

  • Staap
  • Küberintsidentide reageerimise grupp (Cyber Incident Response Capability (CIRC))
  • Küberoperatsioonide grupp

Tähelepanu!

Kui soovid asuda ajateenistusse küberväejuhatuses,

anna meile oma huvist teada ja täida SOOVIAVALDUS 

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Major Kristel Maasikmets

Küberväejuhatuse teabeohvitser

Inimesed

Kolonelleitnant Sander Soomre

Küber- ja infooperatsioonide keskuse ülem

Staabiveebel Taavi Mandriks

Küber- ja infooperatsioonide keskuse veebel

Viimati uuendatud: 15. märts 2024, 14:07

Keri üles