Jäta menüü vahele

Küber- ja infooperatsioonide keskus

Küber- ja infooperatsioonide keskus tegeleb peamiselt küberturvalisuse ja -operatsioonidega.

Ülesanded

 • Ajateenijate väljaõppe kaudu reservüksuste ettevalmistamine, väljaõppe administratiivne, sõjaaja ja reservüksuste formeerimise korraldamine;
 • Kaitseväe info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemide ja nendes töödeldavate andmete kaitsmine küberruumist lähtuvate ohtude ja rünnakute eest;
 • Küberoperatsioonide planeerimine ja korraldamine;
 • Infooperatsioonide planeerimine ja korraldamine;
 • Küberlabori töö planeerimine, eelarvestamine ja korraldamine NATO, Euroopa Liidu ning Kaitseministeeriumi valitsemisala küberruumi alaste õppuste, treeningute ja eksperimenteerimiste jaoks.

Allüksused

 • Küber- ja infooperatsioonide juhtimise keskus
 • Planeerimismeeskond
 • Küberintsidentide reageerimise grupp (Cyber Incident Response Capability (CIRC))
 • Küberoperatsioonide grupp

Kontaktid

 • Küber- ja infooperatsioonide keskus
  Filtri tee 12
  10132 Tallinn

Pressi- ja meediakontakt

Kapten Kristel Maasikmets

Küberväejuhatuse teabeohvitser

Inimesed

Major Andres Soikka

Küber- ja infooperatsioonide keskuse ülem

Viimati uuendatud: 19. märts 2021, 09:59

Keri üles