Jäta menüü vahele

Küber- ja infooperatsiooni­de keskus

Küber- ja infooperatsioonide keskus tegeleb peamiselt küberturvalisuse ja -operatsioonidega.

Ülesanded

 • Ajateenijate väljaõppe kaudu reservüksuste ettevalmistamine, väljaõppe administratiivne, sõjaaja ja reservüksuste formeerimise korraldamine.
 • Kaitseväe info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemide ja nendes töödeldavate andmete kaitsmine küberruumist lähtuvate ohtude ja rünnakute eest.
 • Küberoperatsioonide planeerimine ja korraldamine.
 • Infooperatsioonide planeerimine ja korraldamine.

Allüksused

 • Küber- ja infooperatsioonide juhtimise keskus
 • Planeerimismeeskond
 • Küberintsidentide reageerimise grupp (Cyber Incident Response Capability (CIRC))
 • Küberoperatsioonide grupp

Kontaktid

 • Küber- ja infooperatsioonide keskus
  Filtri tee 12
  10132 Tallinn

Pressi- ja meediakontakt

Major Kristel Maasikmets

Küberväejuhatuse teabeohvitser

Inimesed

Kolonelleitnant Sander Soomre

Küber- ja infooperatsioonide keskuse ülem

Embleem

/>

Embleemil asetsevad hõbedased murtud latid moodustavad võrguskeemi, mis sümboliseerivad küberdomeeni töökeskkonda. Kilp sümboliseerib küberkaitseoperatsioone, püstiasendis olev mõõk ründeoperatsioonide võimekust küberruumis. Neli kaarjat halgu näitavad nelja ümbritsevat lahinguruumi: maa, õhk, meri ja kosmos.

Kilbi sinine värv embleemil tähendab püsivust ning tehnilisust. Hõbedane värv sümboliseerib pidevat arengut ning must värv ustavust ja tarkust.

Viimati uuendatud: 6. märts 2023, 11:13

Keri üles