Jäta menüü vahele

Küber- ja infooperatsiooni­de keskus

Küber- ja infooperatsioonide keskus tegeleb peamiselt küberturvalisuse ja -operatsioonidega.

Ülesanded

  • Ajateenijate väljaõppe kaudu reservüksuste ettevalmistamine, väljaõppe administratiivne, sõjaaja ja reservüksuste formeerimise korraldamine.
  • Kaitseväe info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemide ja nendes töödeldavate andmete kaitsmine küberruumist lähtuvate ohtude ja rünnakute eest.
  • Küberoperatsioonide planeerimine ja korraldamine.
  • Infooperatsioonide planeerimine ja korraldamine.

Allüksused

  • Küber- ja infooperatsioonide juhtimise keskus
  • Planeerimismeeskond
  • Küberintsidentide reageerimise grupp (Cyber Incident Response Capability (CIRC))
  • Küberoperatsioonide grupp

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Major Kristel Maasikmets

Küberväejuhatuse teabeohvitser

Inimesed

Kolonelleitnant Sander Soomre

Küber- ja infooperatsioonide keskuse ülem

Staabiveebel Taavi Mandriks

Küber- ja infooperatsioonide keskuse veebel

Embleem

Embleemil asetsevad hõbedased murtud latid moodustavad võrguskeemi, mis sümboliseerivad küberdomeeni töökeskkonda. Kilp sümboliseerib küberkaitseoperatsioone, püstiasendis olev mõõk ründeoperatsioonide võimekust küberruumis. Neli kaarjat halgu näitavad nelja ümbritsevat lahinguruumi: maa, õhk, meri ja kosmos.

Kilbi sinine värv embleemil tähendab püsivust ning tehnilisust. Hõbedane värv sümboliseerib pidevat arengut ning must värv ustavust ja tarkust.

Viimati uuendatud: 18. august 2023, 14:09

Keri üles