Jäta menüü vahele

Info- ja kommunikatsiooni­tehnoloogia keskus

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskus tegeleb kaitseministeeriumi valitsemisalas IT- ja sidealaste lahenduste ja teenuste tagamisega.

Ülesanded

 • Ajateenijate väljaõppe kaudu reservüksuste ettevalmistamine
 • Kaitseväe IKT arhitektuuri üldiste põhimõtete (sh teenuste elutsükli) väljatöötamine, valdkonna töökorraldust reguleerivate dokumentide koostamine ja täitmise kontroll
 • Tuum-, funktsionaalsete- ja sideteenuste elutsükli juhtimine, planeerimine, tagamine ja koordineerimine
 • Kaitseväe IKT arendusprojektide planeerimine, koordineerimine ja korraldamine, uute süsteemide juurutamine ning kasutajate nõustamine
 • IKT teenuste talitluspidevuse seire ja esmase teenusetaaste tagamine vastavalt teenuslepetele
 • Kaitseministeeriumi valitsemisala sagedushalduse, internetiprotokolli aadresside ja telefoninumeratsiooni halduse korraldamine
 • IKT pöördumiste sh intsidentide ja teenindussoovide lahendamine kaitseväes
 • Krüptohalduse korraldamine ja koordineerimine
 • Domeeninimede ja sertifikaadihalduse korraldamine, valdkonna dokumentatsiooni ja regulatsiooni välja töötamine kaitseväes

Allüksused

 • Teenuste arendamise grupp
 • Sõjaliste teenuste grupp
 • Taristu grupp
 • Arvuti töökoha teenuste grupp
 • Ressursijuhtimisteenuste grupp
 • Teabehaldusteenuste grupp
 • Avalike teenuste grupp
 • Kasutajatoe grupp
 • Kaitseväe ja Kaitseliidu krüpto keskregister

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Major Kristel Maasikmets

Küberväejuhatuse teabeohvitser

Juhtkond

Kolonelleitnant Teet Laeks

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskuse ülem

Vanemveebel Tevo Topaasia

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskuse veebel

Viimati uuendatud: 7. september 2023, 09:46

Keri üles