Jäta menüü vahele

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskus

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskus tegeleb kaitsejõudude IT- ja sidealaste lahenduste ja teenustega.

Ülesanded

 • Ajateenijate väljaõppe kaudu reservüksuste ettevalmistamine, väljaõppe administratiivne, sõjaaja ja reservüksuste formeerimise korraldamine;
 • Kaitseväe info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arhitektuuri üldiste põhimõtete (sh teenuste elutsükli) väljatöötamine, valdkonna töökorraldust reguleerivate dokumentide koostamine ja täitmise kontroll;

 • Tuum-, funktsionaalsete- ja sideteenuste elutsükli juhtimine, planeerimine, tagamine ja koordineerimine;

 • Kaitseväe info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendusprojektide planeerimine, koordineerimine ja korraldamine, uute süsteemide juurutamine ning kasutajate nõustamine;

 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste talitluspidevuse seire ja esmase teenusetaaste tagamine vastavalt teenuslepetele;

 • Kaitseministeeriumi valitsemisala sagedushalduse, internetiprotokolli aadresside ja telefoninumeratsiooni halduse korraldamine;

 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste pöördumiste sh intsidentide ja teenindussoovide lahendamine kaitseväes;

 • Kaitseväe ja Kaitseliidu krüptohalduse korraldamine ja koordineerimine;

 • Domeeninimede ja sertifikaadihalduse  korraldamine, valdkonna dokumentatsiooni ja regulatsiooni välja töötamine Kaitseväes.

Allüksused

 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia planeerimisgrupp
 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenustegrupp
 • Kaitseväe krüpto põhiregister
 • Võrgumonitooringu ja kasutajatoe grupp
 • Sagedushaldussektsioon

Kontaktid

 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskus
  Filtri tee 12
  10132 Tallinn

Pressi- ja meediakontakt

Kapten Kristel Maasikmets

Küberväejuhatuse teabeohvitser

Juhtkond

Major Teet Laeks

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskuse ülem

Viimati uuendatud: 6. august 2021, 14:10

Keri üles