Jäta menüü vahele

Info- ja kommunikatsiooni­tehnoloogia keskus

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskus tegeleb kaitseministeeriumi valitsemisalas IT- ja sidealaste lahenduste ja teenuste tagamisega.

Ülesanded

 • Ajateenijate väljaõppe kaudu reservüksuste ettevalmistamine
 • Kaitseväe IKT arhitektuuri üldiste põhimõtete (sh teenuste elutsükli) väljatöötamine, valdkonna töökorraldust reguleerivate dokumentide koostamine ja täitmise kontroll
 • Tuum-, funktsionaalsete- ja sideteenuste elutsükli juhtimine, planeerimine, tagamine ja koordineerimine
 • Kaitseväe IKT arendusprojektide planeerimine, koordineerimine ja korraldamine, uute süsteemide juurutamine ning kasutajate nõustamine
 • IKT teenuste talitluspidevuse seire ja esmase teenusetaaste tagamine vastavalt teenuslepetele
 • Kaitseministeeriumi valitsemisala sagedushalduse, internetiprotokolli aadresside ja telefoninumeratsiooni halduse korraldamine
 • IKT pöördumiste sh intsidentide ja teenindussoovide lahendamine kaitseväes
 • Krüptohalduse korraldamine ja koordineerimine
 • Domeeninimede ja sertifikaadihalduse korraldamine, valdkonna dokumentatsiooni ja regulatsiooni välja töötamine kaitseväes

Ajateenistus

Ajateenistus on võimalik läbida kasutajatoe spetsialistina ning arendajana. Kasutajatoes õpid tundma kaitseväes kasutuses olevaid süsteeme ning lahendama tekkivaid tõrkeid ja teenussoove. Arendusmeeskonnas teenides satud kui iduettevõttes, kus kunagi ei tea milliseid kliendi soove on vaja järgmisel päeval lahendada. Väljakutsed on lahendamiseks! Sobid meile aega teenima, kui omad IT erialast haridust ja/või –töökogemust

Allüksused

 • Teenuste arendamise grupp
 • Sõjaliste teenuste grupp
 • Taristu grupp
 • Arvuti töökoha teenuste grupp
 • Ressursijuhtimisteenuste grupp
 • Teabehaldusteenuste grupp
 • Avalike teenuste grupp
 • Kasutajatoe grupp
 • Kaitseväe ja Kaitseliidu krüpto keskregister

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Major Kristel Maasikmets

Küberväejuhatuse teabeohvitser

Juhtkond

Kolonelleitnant Teet Laeks

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskuse ülem

Vanemveebel Tevo Topaasia

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskuse veebel

Viimati uuendatud: 7. märts 2024, 13:05

Keri üles