Jäta menüü vahele

Staabi- ja tagalakompanii

Staabi- ja tagalakompanii tegeleb kaitseväe peastaabi ja küberväejuhatuse varustuse, transpordi-, meditsiini- jm teenustega.

Ülesanded

  • ajateenijate väljaõppe kaudu sõjaaja üksuste ettevalmistamine, väljaõppe administratiivne, sõjaaja üksuste formeerimise korraldamine
  • küberväejuhatuse varustamine, vara ladustamine, hooldus ja remont ning transpordi tagamine
  • tervishoiuteenuste osutamine määratud üksuste tegevväelastele ja ajateenijatele
  • kaitseväe peastaabi transpordi tagamine

Allüksused

  • Väljaõppe rühm
  • Ladude grupp
  • Transpordi grupp
  • Remondi- ja hooldusgrupp
  • Meditsiinikeskus
  • Spordirühm

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Major Kristel Maasikmets

Küberväejuhatuse teabeohvitser

Inimesed

Leitnant Tanel Ladva

Staabi- ja tagalakompanii ülema ülesannetes

Vanemveebel Aivar Aas

Staabi- ja tagalakompanii veebel

Viimati uuendatud: 7. september 2023, 09:40

Keri üles