Jäta menüü vahele

Väljaõpe

Õhutõrjepataljon viib läbi õhutõrjealast väljaõpet ajateenijatele, reservväelastele ja tegevväelastele.

  • Ajateenijate väljaõppe tulemusel moodustatakse õhutõrjeüksusi kaitseväe reservi;
  • reservväelastele suunatud väljaõpe toimub reservõppekogunemistel juba reservi arvatud õhutõrjeüksustele;
  • tegevväelastele suunatud väljaõppe sisuks on õhutõrjealane alg- ja täiendusõpe õhutõrjepataljoni ning teiste väeosade/asutuste tegevväelastele.

Ajateenistus

Ajateenijate baasväljaõpe toimub kaitseväes ühtsetel alustel ja kestab 8 nädalat.

Erialaväljaõpe on õhutõrje ja õhutõrjerelvastuse alane, selle käigus õpitakse tegutsema õhutõrjerelva meeskondades ja harjutatakse õhutõrjerelva imitaatoritel. Õhutõrjepataljonis õpetatakse ajateenijaid peamiselt järgmistele erialadele:

  • õhutõrje raketikompleks MISTRAL
  • õhutõrjekahur ZU-23-2
  • tulejuhtimine
  • tagala 

Lisaks õpivad sõdurid tundma ka erinevaid õhuründevahendeid – lennukeid ja koptereid.

Allüksuse väljaõppe jooksul õpivad ajateenijad tegutsema meeskonna rühma ja patarei koosseisus. Allüksuse väljaõpe lõpeb allüksuste koostööharjutusega ja kulmineerub õhusihtmärkide laskmisega.

Nooremallohvitseride ja reservohvitseride kursusel õpitakse 13 nädala jooksul juhtima kuni 10-liikmelisi meeskondi. Pärast kursust jätkatakse oma jao/meeskonna juhtimise praktiseerimist kuni ajateenistuse lõpuni. Reservohvitseride kursus, mille käigus omandatakse teadmisi ja oskusi juba kuni reservrühmaülema tasemeni, jätkub pärast allohvitseride kursust.

Autojuhid valitakse välja ja koolitatakse 11 kuud teenivate ajateenijate hulgast. Autojuhtide kursus algab kohe pärast sõduri baaskursuse läbimist. Pärast seda jätkub teenistus oma allüksuse koosseisus.

Reservõppekogunemised

Õhutõrjepataljon kutsub reservõppekogunemisele vähemalt kord aastas ühe või kaks patarei suurust üksust. Kordusõppusel tuletatakse meelde ajateenistuses läbitud teemasid ja harjutatakse sõjaaja ülesandeid.

Alg- ja täiendusõpe

Õhutõrje relvaliigis on ametikohti nii tsiviilinseneriharidusega infotehnoloogidest, telekommunikatsioonispetsialistidest kuni „raskeima militaarhingega” relvainstruktoriteni välja. Pidevalt koolitatakse õhutõrje erialal teenivaid kaadrikaitseväelasi.

Viimati uuendatud: 24. jaanuar 2024, 10:39

Keri üles