Jäta menüü vahele

Ülesanded

  • Vastase õhuründevahendite (lennukid, kopterid, mehitamata lennuvahendid) tõrjumine ja hävitamine. Ülesannet täidetakse maapealsete relvasüsteemide abil, milleks on raketid ja kahurid.
  • Anda ülevaadet õhuruumis toimuvast radarite ja muude vahendite abil.

Nagu on näidanud ajalugu alates Esimesest maailmasõjast kuni viimase aja konfliktideni, on õhutõrje relvaliik, mis peab olema esimesena valmis kaitsma omi üksusi ja rahvast vastase tegevuse eest. Selline vastutusrikas ülesanne on kaitseväe õhutõrjeüksusel – õhutõrjepataljonil. Ülesande täitmiseks on pataljonil kasutada kaitseväe kalleim ja moodsaim relvastus ning tehnika.

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Kapten Ott Aro

1. jalaväebrigaad teabeohvitser

Juhtkond

Kolonelleitnant Kristjan Leimann

Õhutõrjepataljoni ülem

Staabiveebel Jan Liister

Õhutõrjepataljoni veebel

Viimati uuendatud: 19. märts 2024, 09:05

Keri üles