Jäta menüü vahele

Väljaõpe

1. jalaväebrigaadi tankitõrjekompaniis kestab väljaõpe juhtivkoosseisule ja erialaspetsialistidele 11 kuud ning põhikutsele 8 kuud. Kasutusel on kaitseväe moodsaimad tankitõrje raketikompleksid SPIKE ja Javelin Block 1.

Väljaõpe, mida tankitõrjekompanii ajateenijatele pakub, on väga mitmekülgne.

Eelkutse põhjal komplekteeritud nooremallohvitseride kursusel antakse õppuritele teadmised ja oskused jalaväe ning tankitõrje suundadel. Põhirõhk on õppurite praktilise juhtimiskogemuse omandamisel. Seejärel toimub põhikutsele erialakursus raketiallüksuste relvastuse tundmaõppimiseks, pärast seda alustatakse tankitõrje jagude ja rühmade kokku töötamist.

Allüksuse kursuse käigus toimuvad mitmekülgsed harjutused ning õppused, kuhu traditsiooniliselt kutsutakse osalema ka üksuseid teistest väeosadest (näiteks Scoutspataljoni elukutselistest tegevväelastest koosnev tankitõrjerühm). Koostööd tehakse ka Eestisse saabunud liitlaste üksustega.

Reservväelaste jaoks toimuvad reservõppekogunemised iga kahe kuni kolme aasta tagant vastavalt 1. ja 2. jalaväebrigaadi väljaõppetsüklitele.

Viimati uuendatud: 7. veebruar 2022, 14:15

Keri üles