Jäta menüü vahele

Asutati 06.12.1917, taasasutati 22.05.1992

Loomine ja traditsioonid

Otsides Viru jalaväepataljoni ajaloolist eelkäijat, viib tee 1917. aastal eesti rahvuslike kaitsejõudude loomisel 4. jalaväerügemendi juurde. 4. rügement oli Virumaa ja 1. diviisi väeosa (4. polk). Alates 1928. aastast paiknes 4. üksikuks jalaväepataljoniks ümberformeerunud rügement Jõhvis, nüüdses Viru pataljoni asukohas.

Nii ajaloolised kui ka geograafilised põhjused annavad seega alust pidada Viru pataljoni 4. rügemendi (üksikpataljoni) traditsioonide pärijaks.

I formeerimine: kapten Hendrik Vahtramäe asus 1. eesti diviisi ülema kohusetäitja alampolkovnik J. Sootsi ja brigaadiülema, alampolkovnik A. Tõnissoni käsul 6. detsembril 1917. aastal Rakveres formeerima 4. jalaväerügemendi eelkäijat – 4. eesti polku.

Kõigi pataljonide allüksused olid Põhja-Eestis laiali, kaitsmas inimeste elu ja vara rüüstavate väemasside eest, mis liikusid läbi Viru koridori.

5. aprillil 1918. a saatsid Saksa okupatsioonivõimud polgu laiali. 

II formeerimine: Saksa okupatsiooni lõppedes nimetas Eesti Vabariigi esimene sõjaminister, kindralmajor Andres Larka Eesti diviisi ülemaks Aleksander Tõnissoni, kes saatis 1918. aasta 21. novembril kolonel Aleksander Seimani taastama 4. eesti polku asukohaga Narvas.

Keset kaost suutis uus polguülem Vabadussõja alguseks luua 595 võitlejast koosneva, kahepataljonilise ja sõjaliselt arvestatava väekoondise.

4. jalaväepolgu staap
4. jalaväepolgu staap

Tegevus Vabadussõjas

28. novembril võttis 4. rügement koos selle ülemale allutatud mõnesaja Narva ja Virumaa kaitseliitlasega vastu punaväe 6. diviisi rünnaku.

Pärast Narva mahajätmist taandus 4. rügement viivitusvõitlust pidades läände. 4. jaanuaril 1919, mil 4. rügemendi allüksused olid edukalt tõrjunud vastaste kallaletungid Valkla juures, andis 1. diviisi ülem direktiivi vastupealetungiks. Eduka vastupealetungiga vabastati 19. jaanuaril 1919 Narva.

4. jalaväepolgu üks rood Narva Linavabriku taga
4. jalaväepolgu üks rood Narva Linavabriku taga

Sõja lõpuks oli 4. jalaväerügement kasvanud täiskoosseisuliseks, loendades oma ridades 53 ohvitseri ning 1476 allohvitseri ja sõdurit.

Rügemendi ülem oli kolonel Jakob Vende.

Kapten Jakob Vende
Kapten Jakob Vende

1920-1940

Pärast Tartu rahu sõlmimist koondati 4. rügement Narva-Jõesuusse ja viidi sealt Kadrinasse. Rügement tõmmati kokku kaadripataljoniks, kes asus valvama randa Narva-Jõesuust Loksani. 12.07.1921 liideti see 1. rügemendiga 4. pataljoniks, asukohaks sai Narva.

1. aprillil 1924 viidi 4. pataljon sama numbri all 5. rügemendi koosseisu. Kogu selle aja vältel oli endisel 4. rügemendil alles ka Jõhvi üksus. Seoses üldise sõjaväereformiga 1. oktoobril 1928 taastati väeosa 4. üksiku jalaväepataljonina ja paigutati Jõhvi, mis jäigi väeosa koduks. Pataljoniülemaks sai kolonelleitnant Voldemar Koch.

28. oktoobril 1928 andis Narva linn 4. pataljonile lipu, olles Vabadussõjas Narva peamine kaitsja, sai pataljoni-ülemaks kolonelleitnant August Tomander ja alaliseks dislokatsioonipaigaks Jõhvi mõis ning välibaasiks Kurtna (kuni 500 sõdurile).  

Riigivanem J. Tõnisson hoiab Narva linna poolt 4. jalaväe- rügemendile annetatud lippu enne üleandmist väeosale. N. Reek loeb lipu üleandmise diplomit
Riigivanem J. Tõnisson hoiab Narva linna poolt 4. jalaväe- rügemendile annetatud lippu enne üleandmist väeosale. N. Reek loeb lipu üleandmise diplomit

1940. aasta juunis likvideeriti väeosa Nõukogude Liidu okupatsiooniga.

Taasasutamine

Pärast Eesti taasiseseisvumist otsustas Vabariigi Valitsus 22. mai 1992. aasta määrusega nr 155 formeerida Kaitsejõudude jalaväepataljon traditsioonilisse paiknemiskohta Jõhvi. 

4. jalaväepolgu ja Viru jalaväepataljoni ülemad läbi aegade

06.12.1917-05.04.1918 kolonel Hendrik Vahtramäe, 4. Eesti Rahvaväe polgu ülem
01.11.1918-1.12.1919 polkovnik Aleksander Seimann, 4. Jalaväepolgu ülem
01.12.1919-1.10.1928 kolonel Jakob Vende, 4. Rügemendi ülem
01.10.28-01.04.1934 kolonel-leitnant Voldemar Koch, 4. Üksik jalaväepataljoni ülem
01.04.1934-1940 kolonel-leitnant August Tomander, 4. Üksik jalaväepataljoni ülem
25.08.1992-08.12.1993 härra Peeter Prans, Viru Üksik-jalaväepataljoni ülem
09.12.1993-19.08.1996 leitnant Indrek Sirel, Viru Üksik-jalaväepataljoni ülem
20.08.1996-31.10.2004 kapten Jüri Järveläinen, Viru Üksik-jalaväepataljoni ülem
01.11.2004-30.07.2006 major Neeme Kaarna, Väljaõppekeskuse Viru Jalaväepataljoni ülem
31.07.2006-31.01.2010 major Urmet Reimann, Viru jalaväepataljoni ülem
01.02.2010-30.05.2012 major Janno Märk, Viru jalaväepataljoni ülem
01.06.2013-19.06.2015 kolonelleitnant Eero Kinnunen, Viru jalaväepataljoni ülem
20.06.2015-05.07.2019 kolonelleitnant Arno Kruusmann, Viru jalaväepataljoni ülem
05.07.2019 kolonelleitnant Tarvo Luga, Viru jalaväepataljoni ülem

Viimati uuendatud: 20. oktoober 2021, 09:45

Keri üles