Jäta menüü vahele

Vabadussõjas esimesena lahingutesse astunud pataljon valmistab 1. jalaväebrigaadi koosseisus oma sõdureid ja noori juhte ette Eesti esimese jalaväe eeskirja vaimus: § 1. Jalavägi on peamine väeliik; teotsedes tule ja manöövriga, tema otsustab lahingu. Kõik teised väeliigid toetavad jalaväge tema ülesannete täitmisel, kuid ükski neist ei või asendada jalaväge lahingus. Ainult jalavägi võib iseseisvalt, oma relvade abil lahingut ette valmistada, läbi viia ja saavutatud edu ära kasutada. Jalavägi võib teotseda igasugusel maastikul ja igasuguse ilmaga nii öösi kui päeval (JALAVÄE EESKIRI. II OSA Jalavägi lahingus. 1931. a).

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Kapten Ott Aro

1. jalaväebrigaad teabeohvitser

Juhtkond

Kolonelleitnant Viljar Laaneste

Viru jalaväepataljoni ülem

Staabiveebel Pirger Laur

Viru jalaväepataljoni veebel

Viimati uuendatud: 19. märts 2024, 09:04

Keri üles