Jäta menüü vahele

Tulevastele ajateenijatele

Viru jalaväepataljon on 1. jalaväebrigaadi allüksus, kus viiakse läbi sõjaväelist väljaõpet. Aega saab teenida jalaväekompaniis, staabi- ja tagalakompaniis ning miinipilduja rühmas.

Viru jalaväepataljoni väljaõppes on võimalik omandada järgmised erialad:

 • jalaväe kompaniiülema abi
 • jalaväe rühmaülem ja vanem
 • jalaväe jaoülem
 • jalaväelane
 • soomukijuht
 • sihtur
 • kuulipildur
 • tankitõrjuja
 • täpsuslaskur

Lisaks on võimalik spetsialiseeruda:

 • parameedikuks
 • miinipilduriks (samuti miinipilduja rühmaülemaks/rühmavanemaks/meeskonna ülemaks)
 • kokaks
 • sidemeheks
 • tagala- ja remondigrupi spetsialistiks
 • staabikaitse jaoülemaks ja staabikaitsjaks.

Viimati uuendatud: 7. veebruar 2022, 11:36

Keri üles