Jäta menüü vahele

Väljaõpe

Viru jalaväepataljonis toimub väljaõpe peamiselt jalaväe õppesuunal, mille koosseisu kuuluvad kõik jalaväe tehnilised erialad (laskurid, sanitarid, tankitõrjegranaadiheiturid, kergemiinipilduja meeskonnaliikmed jne) ning sõidukijuhid.

Väljaõppetsükkel jaguneb reakoosseisu õppetsükliks, mis kestab 8 kuud, ja noorem juhtivkoosseisu ning autojuhtide õppetsükliks, mis kestab 11 kuud. Et nii reakoosseis, noorem juhtivkoosseis kui ka autojuhid peavad moodustama komplektsed allüksused, rakendatakse eelvõtmise süsteemi, kus noorem juhtivkoosseis ja autojuhid kutsutakse teenistusse kolm kuud enne põhikoosseisu saabumist.

Eriline koht väljaõppes kuulub lahinglaskmistele. Lahinglaskmistel saavad võitlejad ja allüksused tegutseda päris laskemoonaga tingimustes, mis on võimalikult lähedased lahinguolukorrale. Väljaõppe elluviimise efektiivsust kontrollitakse igal aastal läbiviidavate taktikaliste kontrollõppustega.

Väeosas koolitatakse ka nooremallohvitsere, kelle väljaõppele lisanduvad õppeained nagu sõjaväelise juhtimise alused, lahingujuhtimise tehnikad, pedagoogika alused jne.

Viimati uuendatud: 9. veebruar 2022, 11:08

Keri üles