Jäta menüü vahele

Pataljoni lipp

Tänapäevane lipp annetati üksusele Võru Katariina kirikus 23. detsembril 1992 toonase peaministri Mart Laari poolt. Lipu väeosapoolne külg on musta värvi, selle ülemises vasakus nurgas asub Tartu linna vapp, mis viitab pataljoni Vabadussõja järgsele asukohale. Lipu keskel on pealuu ja säärekondid, mis on võetud partisanide käiseembleemilt. Pealuu kohale on kirjutatud väeosa ajalooline nimi ja säärekontide alla pataljoni loomise daatum. 

 

Kuperjanovi jalaväepataljoni lipp paraadil Pärnus.
Kuperjanovi jalaväepataljoni lipp paraadil Pärnus.

Vapp ja kiriembleem 

6. jaanuaril 1919 kehtestas Julius Kuperjanov partisanide tunnuseks Vene surmapataljonide eeskujul tema enese kujundatud kiriembleemi ja mütsimärgi. Selleks oli hõbedane kolp ristatud kontide kohal. Käisemärgina paiknes see mustal hõbetikandiga kilbil. Esimesed käiseembleemid õmbles leitnant Kuperjanovi naine Alice.

Kuperjanovi jalaväepataljoni kiirrännak-võistlus “Murtud saabas” 13.05.2021

Üritused 

  • Pataljoni aastapäev 23.detsember. Pataljon tähistab traditsiooniliselt igal aastal väeosa loomise aastapäeva. Iga-aastaselt on kutsutud külaliste hulgas aukohal endised pataljoni ülemad. 
  • Paju lahingu aastapäev 31.jaanuar, kus sai raskelt haavata pataljoni looja Julius Kuperjanov. Pataljon on iga-aastaselt esindatud Paju monumendi juures antud lahingu mälestustseremoonial. 
  • Julius Kuperjanovi surma-aastapäev 2.veebruar. Paju lahingus haavata saanud pataljoni looja surmaastapäeva mälestusüritus. Pataljon on esindatud iga-aastaselt Tartus Raadi kalmistul läbiviidaval mälestustseremoonial. 
  • Pataljoni taasloomise aastapäev 18.märtsil. Pataljon taasloodi ühena esimesest taasiseseisvunud Eesti väeosadest. Antud päeva raames korraldatakse võimalusel pidulik jalutuskäik Võru linnas ning avatakse väeosa väravad kuperjanovlastele ja kõigile huvilistele. 
  • Kiirrännaku võistlus „Murtud Saabas“. Traditsiooniline rühmade vaheline kiirrännaku võistlus ajateenistuse lõpus mais. Umbes 20 kilomeetrisel rännakurajal maastikul koos erinevate ülesannetega kontrollpunktides selgitatakse välja kõige rohkem kokkuhoidev rühm pataljonis. 
  • Pataljoniülema triatlon. Augusti algul kutsub Kuperjanovi JVP ülem oma alluvaid ja ka külalisi väljastpoolt mõõtu võtma triatloni võistluselt. Mitte harjumuspäraselt on võistlusalade järjekord muudetud. Trass algab rattasõiduga Võrust Haanjasse. Sealt jooks Vihtla maalilise järve kaldale ning viimase alana ujumine üle järve ja tagasi. 
  • Julius Kuperjanovi sünniaastapäev 11.oktoober. Pataljon on esindatud väeosa looja sünniaastapäeva meeles pidamise tseremoonial Raadi kalmistul. 
  • Traditsiooniline laskevõistlus pataljoni ülema kella pihta novembris, kus osalevad pataljoni tegevväelased, kelle ainukeseks eesmärgiks on tabada kinnitatud teenistusrelvaga pataljoni ülema kell. 

Avatud uste päev18.03.2022
Kuperjanovi jalaväepataljoni taasloomise aastapäev 18.03.2022, mil toimus ka avatud uste päev kõigile huvilistele.

Viimati uuendatud: 15. detsember 2022, 14:23

Keri üles