Jäta menüü vahele

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon on 2. jalaväebrigaadi allüksus, kus viiakse läbi sõjaväelist väljaõpet. Aega saab teenida staabi- ja tagalakompaniis, jalaväe ja lahingutoetuskompaniis.

Ülesanded

  • Õpetada välja ja komplekteerida sõjaaja üksused vastavalt formeerimisülesandele.
  • Vastavalt väljaõppeplaanile valmistada õppeaasta jooksul ajateenijatest sõjaaja allüksused: 2-3 jalaväekompaniid, staabi- ja tagalakompanii ning lahingutoetuskompanii. Ajateenijate arv ja allüksuste koosseis kinnitatakse iga-aastase väljaõppeplaaniga.
  • Viia vastavalt väljaõppeplaanile läbi õppekogunemised pataljoni baasil moodustatavate üksuste ja neid komplekteeritavate reservväelastega.
  • Hoida ja hooldada pataljoni rahu- ja sõjaaja, samuti formeeritavate üksuste tehnikat, relvastust, laskemoona, riide- ja muud varustust.

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Hannes Parmo

2. jalaväebrigaadi teabeohvitser

Juhtkond

Kolonelleitnant Jaan Kessel

Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem

Vanemveebel Taavi Muru

Kuperjanovi jalaväepataljoni veebel

Viimati uuendatud: 5. veebruar 2024, 16:00

Keri üles