Jäta menüü vahele

2. jalaväebrigaad

2. jalaväebrigaad on kergejalaväeüksus, mille kõik struktuuriüksused koosnevad peamiselt reservväelastest v.a staabid, mis on valdavalt mehitatud tegevväelastega. Brigaadi koosseisu kuulub ligikaudu 5000 inimest, keda koolitatakse välja eelkõige Lõuna-Eesti kaitsmiseks. 2JVBr suudab tagada enda pioneeri-, õhutõrje-, luure-, tankitõrjevõimekuse ja logistilise teenindamise.

Brigaadi allüksustest on alaliselt tegevväelaste ja tsiviiltöötajatega mehitatud Kuperjanovi jalaväepataljon, lahinguteeninduspataljon ja staabi- ja sidekompanii Võrus Taara linnakus ja brigaadi staap Luunjas. Kuperjanovi jalaväepataljonis ning staabi- ja sidekompaniis  saab Võrus läbida ka ajateenistuse, ülejäänud brigaadi koosseisu kuuluvate üksuste reservväelased koolitatakse välja 1. jalaväebrigaadis.

Ülesanded

 • jalaväebrigaadi sõjaliste operatsioonide planeerimine ja korraldamine
 • juhtimis-, korraldus-, planeerimis-, arendus- ja järelevalvetoimingute tegemine oma vastutusalas
 • mobilisatsiooni planeerimine ja korraldamine ning üksuste formeerimine oma vastutusalas
 • koosseisus olevate üksuste lahinguvalmiduse tagamine
 • koosseisus olevate üksuste väljaõppes tagalatoetuse tagamine
 • koosseisus olevate sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine ning nende formeerimise korraldamine 

Koosseis

 • Kuperjanovi jalaväepataljon
 • Kuperjanovi 2. jalaväepataljon
 • Kuperjanovi 3. jalaväepataljon
 • Õhutõrjepataljon
 • Pioneeripataljon
 • Lahinguteeninduspataljon
 • Tankitõrjekompanii
 • Staabi- ja sidekompanii
 • Luurekompanii

Tutvu ka 2. jalaväebrigaadi sisekorraeeskirjaga.

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Hannes Parmo

2. jalaväebrigaadi teabeohvitser

Juhtkond

Kolonel Mati Tikerpuu

2. jalaväebrigaadi ülem

Staabiveebel Helari Pilve

2. jalaväebrigaadi veebel

Kuperjanovi jalaväepataljon on 2. jalaväebrigaadi allüksus, kus viiakse läbi sõjaväelist väljaõpet. Teenistuse saab läbida jalaväekompaniides, staabi- ja tagalakompaniis või lahingtoetuskompaniis.

Lahinguteeninduspataljoni rahuaegne põhiülesanne on administratiivne väljaõppe-  ja tagalatoetus. Vajadusel abistatakse ka tsiviilsektorit nii tehnika, varustuse kui ka väljaõppega. Pataljoni sõjaaja ülesanne on reservüksuste formeerimise ettevalmistamine ja läbiviimine ning 2. jalaväebrigaadi allüksustele tagalatoetuse pakkumine. 

Staabi- ja sidekompanii on 2. jalaväebrigaadi allüksus, mille ülesanne on tagada brigaadi juhtimise alaline valmisolek ja õpetada välja reservüksus brigaadi juhtimispunktide julgestamise, töökeskkonna tagamise ning sideühenduste alalhoidmiseks kõrgema üksuse, brigaadi juhtimispunktide ning brigaadi koosseisu kuuluvate allüksustega.

Viimati uuendatud: 25. aprill 2024, 10:35

Keri üles