Jäta menüü vahele

Lahinguteeninduspataljon

Lahinguteeninduspataljoni rahuaegne põhiülesanne on administratiivne väljaõppe-  ja tagalatoetus. Vajadusel abistatakse ka tsiviilsektorit nii tehnika, varustuse kui ka väljaõppega. Pataljoni sõjaaja ülesanne on reservüksuste formeerimise ettevalmistamine ja läbiviimine ning 2. jalaväebrigaadi allüksustele tagalatoetuse pakkumine. 

Ülesanded

 • juhtimine, planeerimine ja arendustegevus oma vastutusalas
 • oma alluvusse kuuluvate üksuste isikkoosseisu väljaõppe korraldamine
 • üksuste igapäevane varustamine ja teenindamine kõigis tagalatoetuse funktsionaalsetes valdkondades
 • 2. jalaväebrigaadi meditsiinilise toetuse tagamine
 • 2. jalaväebrigaadi reservüksuste formeerimise tagamine
 • mobilisatsioonivarude hoidmine ja hooldamine

Allüksused

Lahinguteeninduspataljoni struktuuri kuuluvad:

 • staap
 • varustuserühm
 • remondirühm
 • transpordirühm
 • meditsiinikeskus

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Hannes Parmo

2. jalaväebrigaadi teabeohvitser

Juhtkond

Kolonelleitnant Janek Rannamägi

2. jalaväebrigaadi lahinguteeninduspataljoni ülem

Staabiveebel Tõnu Tuul

2. jalaväebrigaadi lahinguteeninduspataljoni veebel

Viimati uuendatud: 5. veebruar 2024, 16:02

Keri üles