Jäta menüü vahele

Mereväekool

Miinisadamas asuv mereväekool annab mereväelastele merenduslikku baasväljaõpet ja meresõjalist väljaõpet.

Ülesanded

Koolitatakse nii mereväe ajateenijaid, tegevväelasi, Kaitseväe Akadeemia mereväe õppekavade kadette kui ka tulevasi mereväe vanemallohvitsere (VAPK).

Mereväekool tegeleb uurimus- ja arendustööga, koordineerib õppetegevust mereväes ning nõustab mereväelist väljaõpet ja õppetegevust kaitseväes.

Mereväekooli ülesannete sekka kuulub Balti riikide mereväelaste sidealaste koolituste läbiviimiseks vajalike tingimuste tagamine.

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Aleksander Espenberg

Mereväe teabeohvitser

Juhtkond

Kaptenleitnant Villu Klesmann

Mereväekooli ülem

Vanemveebel Tanel Võrk

Mereväekooli veebel

Kursused mereväekoolis

  • mereväelase baaskursus (MBK)
  • mereväe nooremallohvitseride baaskursus (MNABK)
  • mereväe ohvitser-spetsialistide kursus (MeVOSK)
  • mereväe sidekursus (NCC ehk Naval Communications Course)
  • A- ning B-kategooria lõhkaja kursused
  • pardarelvastuse kursused (23 mm automaatkahur, Browning, MG-3)

Kursuste kirjeldused

Mereväelase baaskursus (MBK)

Pärast sõduri baaskursuse (SBK) läbimist õpivad mereväe ajateenijad ära merel olemise põhitõed, millel on oluline osa mereväe sõjalaevadel teenimisel. Mereväekooli poolt läbiviidava mereväelase baaskursuse (MBK) lõppedes alustavad ajateenijad teenistust mereväe sõjalaevadel. Kursusest võtavad osa ka teistest väeliikidest või erasektorist mereväkke teenima asunud tegevväelased, kellel pole varasemat merendusalast ettevalmistust.

Mereväelase baaskursus kestab neli nädalat. Väljaõppe käigus omandavad kursuslased lisaks üld-merenduslikele teadmistele ka alusteadmised mereväe struktuurist ja ülesannetest, meresõja ajaloost ja laevaorganisatsioonist. Baaskursusele järgnevad erialaõpingud side, miinitõrje-relvastuse, koka, motorist-elektriku, tuukri erialal või mereväebaasi kaldateenistuses.

Mereväe nooremallohvitseride baaskursus (MNABK)

Kursuse käigus omandavad mereväe tegevväelased teadmisi meresõjast, administreerimisest mereväes, laeva juhtimisest, masinatest ja sidepidamisest merel. Ühtlasi läbitakse pinnaltpäästeõpe ning instruktori koolitus.

Mereväe ohvitser-spetsialistide kursus (MeVOSK)

Mereväe ohvitser-spetsialistide kursus koosneb viiest moodulist, millest kolm viiakse läbi internetikeskkonnas ning ülejäänud statsionaarses õppes. Õpingutel käsitletakse riigikaitset ja lahingutegevust, meresõja aluseid, mereväeside algõpet, laevaehitust ning administreerimist mereväes. Kursus kulmineerub 15-päevase merepraktikaga, kus osaletakse erinevate laevasektsioonide tööprotsessis. Õppetsükkel kestab ühe aasta.

Mereväe sidekursus (NCC ehk Naval Communications Course)

Kursus kestab kuus nädalat, valdavalt osalevad sellel Balti riikide merevägede sideoperaatorid ja vahiohvitserid. Kursuse õppekeel on inglise keel – vajalik on hea inglise keele oskus kõnes ja kirjas (STANAG 6001: 2222). Teenistuslikest vajadustest lähtuvalt võidakse kandidaatidele esitada täiendavaid nõudmisi.

Viimati uuendatud: 20. september 2023, 09:27

Keri üles