Jäta menüü vahele

Mereväekool

Miinisadamas asuv mereväekool annab mereväelastele merenduslikku baasväljaõpet ja meresõjalist väljaõpet.

Ülesanded

Koolitatakse nii mereväe ajateenijaid, tegevväelasi, Kaitseväe Akadeemia mereväe õppekavade kadette kui ka tulevasi mereväe vanemallohvitsere (VAPK).

Mereväekool tegeleb uurimus- ja arendustööga, koordineerib õppetegevust mereväes ning nõustab mereväelist väljaõpet ja õppetegevust kaitseväes.

Mereväekooli ülesannete sekka kuulub Balti riikide mereväelaste sidealaste koolituste läbiviimiseks vajalike tingimuste tagamine.

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Aleksander Espenberg

Mereväe teabeohvitser

Juhtkond

Kaptenleitnant Villu Klesmann

Mereväekooli ülem

Vanemveebel Tanel Võrk

Mereväekooli veebel

Viimati uuendatud: 20. september 2023, 09:27

Keri üles