Jäta menüü vahele

Miinisõja divisjon

Miinisõja divisjon on kaitseväe üksus, mille eesmärk on miinisõjapidamise operatsioonide teostamine merel ja sadamates tagamaks oma ja liitlaste üksuste juurdepääsu Eesti sadamatesse.

Ülesanded

  • Miinitõrjeoperatsioonide teostamine merel kasutades selleks kolme nüüdisaegsete miinitõrjesüsteemidega varustatud Sandown-klassi miinijahtijat: EML Admiral Cowanit, EML Sakalat ja EML Ugandit
  • Miinitõrjeoperatsioonide teostamine sadamates ja rannikualadel kasutades selleks Lindormen-klassi staabi- ja toetuslaeva EML Wambolat ja spetsiaalse väljaõppe saanud miinituukreid ja autonoomseid allveesõidukeid
  • Vastase tegevusvabaduse takistamine läbi veeteede mineerimise
  • Miinisõja divisjon panustab mereolukorra teadlikkusse läbi süstemaatilise tuvastatud merepildi

Struktuur

Miinisõja divisjoni koosseis:

  • sõjalaev
  • tuukrigrupp

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Aleksander Espenberg

Mereväe teabeohvitser

Juhtkond

Kaptenleitnant Ott Laanemets

Miinisõja divisjoni ülem

Vanemveebel Martin Kivioja

Miinisõja divisjoni veebel

Admiral Cowan on esimene kolmest Eesti mereväele Suurbritanniast soetatud Sandown-klassi miinijahtijast.

Sakala on teine kolmest Eesti mereväele Suurbritanniast soetatud Sandown-klassi miinijahtijast.

Ugandi on viimane kolmest Eesti mereväele Suurbritanniast soetatud Sandown-klassi miinijahtijast.

Staabi- ja toetuslaev EML Wambola on ehitatud Taani Kuningriigis asuvas Svendborg Vaerfti laevatehases. Eesti lipp heisati laeval 12. aprillil 2006. aastal.

Mereväe laevastiku koosseisus olevasse tuukrigruppi kuuluvad miinituukrid teevad kahjutuks veealuseid lõhkekehi.

Viimati uuendatud: 20. september 2023, 09:29

Keri üles