Jäta menüü vahele

Patrull-laevade divisjon

Patrull-laevade divisjon on mereväe taktikalise tasandi üksus, mis koosneb neljast laevast ja mille eesmärk on merepatrulli teostamine Eesti territoriaalmeres ja majandusvööndis.

Ülesanded

  • Patrull-laevade divisjon panustab mereolukorra teadlikusse läbi süstemaatilise tuvastatud merepildi
  • merereostuse avastamine ja likvideerimine merel
  • osalemine õiguskorra ja meresõiduohutuse tagamisel merel
  • sõjaliste tegevuste teostamine merel
  • reageerimine merepääste üksustena

Struktuur

Patrull-laevade koosseis:

  • Multifunktsionaalne reostustõrjelaev
  • Multifunktsionaalne patrull-laev
  • Kaks patrullaeva

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Aleksander Espenberg

Mereväe teabeohvitser

People

Kaptenleitnant Tarmo Sepp

Patrull-laevade divisjoni ülem

Vanemveebel Janek Kiisk

Patrull-laevade divisjoni veebel

Kindral Kurvits on Soomes 2012 valminud multifunktsionaalne reostustõrje laev.

 

Laeva andmed

EML Kindral Kurvits laevavapp  | 75 KB | png

 

Raju on Saaremaal 2018 valminud reostustõrje võimekusega multifunktsionaalne patrull-laev.

Laeva andmed

EML Raju laevavapp | 80 KB | png

Pikker on 1996 Tallinna Meretehases valminud patrull-laev.

Laeva andmed

EML Pikker laevavapp | 78 KB | png

Valve on Saaremaal 2008 valminud patrull-laev.

Laeva andmed

EML Valve laevavapp | 79 KB | png

Viimati uuendatud: 20. november 2023, 13:29

Keri üles