Jäta menüü vahele

Patrull-laevade divisjon

Patrull-laevade divisjon on mereväe taktikalise tasandi üksus, mis koosneb neljast laevast ja mille eesmärk on merepatrulli teostamine Eesti territoriaalmeres ja majandusvööndis.

Ülesanded

  • Patrull-laevade divisjon panustab mereolukorra teadlikusse läbi süstemaatilise tuvastatud merepildi
  • merereostuse avastamine ja likvideerimine merel
  • osalemine õiguskorra ja meresõiduohutuse tagamisel merel
  • sõjaliste tegevuste teostamine merel
  • reageerimine merepääste üksustena

Struktuur

Patrull-laevade koosseis:

  • Multifunktsionaalne reostustõrjelaev
  • Multifunktsionaalne patrull-laev
  • Kaks patrullaeva

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Aleksander Espenberg

Mereväe teabeohvitser

People

Kaptenleitnanr Tarvo Vaher

Patrull-laevade divisjoni ülem

Vanemveebel Janek Kiisk

Patrull-laevade divisjoni veebel

Viimati uuendatud: 19. juuni 2024, 11:29

Keri üles