Jäta menüü vahele

Õhuväe staap

Õhuväe staap asub Tallinnas kaitseväe peastaabis. Õhuväe staap toetab mõlema õhuväe üksuse – lennubaasi ja õhuseiredivisjoni tegevuste planeerimist ja elluviimist.

Ülesanded 

Õhuväe staabi peamised ülesanded on:

 • õhuväe ülema nõustamine ja tema tegevuse toetamine
 • tegevuse planeerimine ja analüüsimine
 • väljaõppe korraldamine
 • erinevate operatsioonide planeerimine ja koordineerimine
 • rahvusvahelise suhtluse ja koostöö planeerimine ning korraldamine

Struktuur

Õhuväe staabi moodustavad:

 • personaliosakond
 • luureosakond
 • operatiiv- ja väljaõppeosakond
 • planeerimis- ja tsiviil-militaarkoostöö osakond
 • tagalaosakond
 • side- ja juhtimissüsteemide osakond
 • tugiteenuste osakond

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Vanemseersant Siim Verner Teder

Õhuväe teavitusspetsialist

Inimesed

Kolonel Janek Lehiste

Õhuväe staabiülem

Viimati uuendatud: 30. aprill 2024, 10:47

Keri üles