Jäta menüü vahele

Õhuväe staap

Õhuväe staap asub Tallinnas kaitseväe peastaabis. Staabi peamine ülesanne on abistada õhuväe ülemat tema ülesannete täitmisel.

Ülesanded 

• õhuväe ülema nõustamine ja tema tegevuse toetamine;
• lennubaasi ja õhuseiredivisjoni ülemate nõustamine ja nende tegevuse toetamine;
• õhuväe tegevuse planeerimine ja analüüsimine;
• õhuväe põhivõimete arendamise korraldamine;
• õhuväe eelarve kavandi koostamine;
• õhuväe koosseisus olevate alaliselt tegutsevate struktuuriüksuste tagalatoetuse, insener-tehnilise, side- ja luuretegevuse planeerimine ja korraldamine;
• õhuväe väljaõppe korraldamine;
• õhuväe väljaõppetaseme ja lahinguvõime hindamine;
• õhuväe sõjaliste operatsioonide planeerimine ja koordineerimine;
• õhuväes mobilisatsiooni ettevalmistamine ja korraldamine;
• kaitseväe plaanide väljatöötamisel ja rakendamisel osalemine;
• õhuväe rahvusvahelise suhtluse ja koostöö planeerimine ning korraldamine;
• õhuväe koosseisu ja varustustabelite analüüsimine ning nende muutmisettepanekute tegemine;
• õhuväe isikkoosseisu teenistuskäigu planeerimine ja korraldamine;
• ettepanekute tegemine õhuväe varustamiseks ning taristu arendamiseks;
• õhuväe tsiviil-sõjalise koostöö korraldamine;
• õhuväe asjaajamise ja õigusteeninduse korraldamine;
• kaitselennunduse õhusõidukite lennundusregistri volitatud töötleja ülesannete täitmine;
• lennundusjulgestusalase tegevuse korraldamine Kaitseministeeriumi valitsemisalas;
• lennundusohutuse järelevalve õhuseiredivisjoni ja lennubaasi üle.

Struktuur

• Tugiteenuste osakond
• Personaliosakond
• Luureosakond
• Operatiiv- ja väljaõppeosakond
• Planeerimis- ja tsiviil-militaarkoostöö osakond
• Tagalaosakond
• Side- ja juhtimissüsteemide osakond
• Finantsosakond
• Õigusteenistus

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Sigrid Paula Pukk

Õhuväe teavitusspetsialist

Inimesed

Kolonel Janek Lehiste

Õhuväe staabiülem

Viimati uuendatud: 7. juuni 2021, 14:59

Keri üles