Jäta menüü vahele

Kaitselennunduse järelevalveteenistus

Kaitselennunduse järelevalveteenistus (Military Aviation Authority) asub Tallinnas kaitseväe peastaabis ja on õhuväe koosseisu kuuluv struktuuriüksus. Kaitselennunduse järelevalveteenistuse eesmärgiks on reguleeritud ja ohutu kaitselennundus.

Ülesanded

Kaitselennunduse järelevalveteenistuse peamised ülesanded on:

 • järelevalve teostamine kaitselennundust reguleerivate nõuete täitmise üle
 • kaitselennundusega tegelevate struktuuriüksuste ülemate nõustamine
 • osalemine oma tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamisel
 • olla kaitselennunduse õhusõidukite registri pidaja ja volitatud töötleja
 • väljastada kaitselennunduse õhusõidukite lennukõlblikkuse sertifikaate
 • lubade ja sertifikaatide andmine ning kooskõlastamine kaitselennunduses
 • teiste riikide või valitsusasutuste väljastatud sertifikaatide tunnustamine

 

Struktuur

Kaitselennunduse järelevalveteenistuse koosseis:

 • Ülem
 • Lennutegevuse inspektor
 • Taristu inspektor
 • Lennutehnika inspektor

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Vanemseersant Siim Verner Teder

Õhuväe teavitusspetsialist

Inimesed

Major Lauri Leet

Kaitselennunduse järelevalveteenistuse ülem

Viimati uuendatud: 1. detsember 2022, 11:22

Keri üles