Jäta menüü vahele

Tervisekeskus

Toetuse väejuhatuse tervisekeskuse põhiülesanded on kaitseväele meditsiiniteenuse osutamise korraldamine ja meditsiinivarustuse ning ravimite tagamine kaitseväe struktuuriüksustele.

Ülesanded

Tervisekeskuse ülesanded lisaks põhiülesandele:

 • kaitseväele hambaraviteenuse tagamine
 • kaitseväe arstliku komisjoni teenuse tagamine
 • kaitseväe meditsiinivarustuse ja ravimite kasutusse võtmine, hoiustamine, kasutaja määramine, väljastamine ja materjalide üle tsentraalse arvestuse pidamine
 • kaitseväe meditsiinivarustuse hooldamise, remondi, ringluse teostamise ja utiliseerimise korraldamine
 • kaitseväe meditsiinivarustuse ja ravimite mobilisatsioonivaru käitlemine vastavalt sõjalise valmisoleku astmele
 • tervisekeskuse reservüksuste ettevalmistamine ja lahinguvalmiduse alalhoidmine
 • teenistuskohustuste täitmisel vigastatute või haigestunute ravi ja taastusravi korraldamine

Allüksused

Toetuse väejuhatuse tervisekeskuse struktuuri kuuluvad:

 • eriarstikeskus
 • hambaravikeskus
 • keskapteek
 • taastusravikeskus
 • Paldiski meditsiinigrupp
 • Ämari meditsiinikeskus
 • Filtri meditsiinikeskus
 • Miinisadama meditsiinikeskus

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Leitnant Julius Air Kull

Toetuse väejuhatuse teabeohvitser

Juhtkond

Kolonelleitnant Anu Mill

Toetuse väejuhatuse tervisekeskuse ülem

Vanemveebel Peep Geraštšenko

Toetuse väejuhatuse tervisekeskuse veebel

Viimati uuendatud: 28. mai 2024, 12:37

Keri üles