Jäta menüü vahele

Toetuse väejuhatuse staap

Toetuse väejuhatuse staap aitab toetuse väejuhatuse ülemat talle pandud ülesannete elluviimisel.

Ülesanded

 • Nõustada väejuhatuse ülemat ning toetada tema tegevust.
 • Juhtida ja koordineerida rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osaleva kaitseväe üksuse logistilist toetust.
 • Planeerida, kontrollida ja toetada väejuhatuse tegevust.
 • Korraldada ja kontrollida väejuhatuse reservväelaste ja allüksuste väljaõpet.
 • Korraldada ja kontrollida väejuhatuse julgeolekut.
 • Korraldada ja kontrollida riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitset.
 • Koostada ja ajakohastada väejuhatuse ohu- ja riskianalüüsi.
 • Arendada, hallata ja hooldada väejuhatuse side- ja juhtimissüsteeme ning süsteemielemente.
 • Osaleda Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni logistikaalases tegevuses ja koordineerida selle tegevust.
 • Pidada arvestust põhivalmidusüksuste ja täiendusreservi varustuse üle.
 • Planeerida, koordineerida ja läbi viia põhivalmidusväeüksuste ja täiendusreservi formeerimist.
 • Koordineerida väejuhatuses rahvusvahelist koostööd.

Allüksused

Toetuse väejuhatuse staabi struktuuri kuuluvad:

 • luure- ja julgeolekujaoskond
 • operatiivjaoskond-ja planeerimisjaoskond
 • side- ja juhtimissüsteemide jaoskond
 • tagalajaoskond

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Leitnant Julius Air Kull

Toetuse väejuhatuse teabeohvitser

Juhtkond

Major Martin Mäepere

Toetuse väejuhatuse staabiülema ülesannetes

Viimati uuendatud: 15. august 2023, 12:59

Keri üles