Jäta menüü vahele

Varustuspataljon

Varustuspataljon on kaitseväe toetuse väejuhatuse koosseisu kuuluv struktuuriüksus, mille peamiseks ülesandeks on kaitseväe alatise lahinguvalmiduse hoidmine läbi materiaalse jätkusuutlikkuse tagamise, pidades kaitsematerjali üle arvestust ning ladustades seda, samuti tagades kaitsematerjalide elukaare kestvust läbi remondi- ja hooldusteenuste.

Lihtsamalt öeldes seisab varustuspataljon hea selle eest, et kaitseväel oleks alati olemas piisavalt relvi ja laskemoona, sõdurite riide- ja erivarustust ning et kaitseväe masinapark ja tehnika oleks hästi hooldatud.

Lisaks korraldab varustuspataljon vastavalt oma tegevuse spetsiifikale ka väljaõpet ning valmistab ette sõjaaja reservüksuseid.

Ülesanded

Lisaks põhiülesandele on varustuspataljoni vastutusel:

 • kaitseväe kasutusse antud kaitsematerjalide arvele võtmine, hoiustamine ning selle üle tsentraalse arvestuse pidamine
 • kaitseväe kasutusse antud varustusele kasutaja määramine, väljastamine, ringluse teostamine, inventeerimine ja järelevalve teostamine selle seisukorra ning kasutamise üle
 • remondi ja hoolduse tagamine sõidukitele, sidevahenditele, teisaldatavate elektripaigaldistele ja relvastusele kuni tasemeni T3 ning remondi ja hoolduse korraldamine tasemeni T4
 • kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregistri volitatud töötleja ülesannete täitmine
 • kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registri volitatud töötleja ülesannete täitmine
 • pataljoni koosseisus olevate üksuste lahinguvalmiduse korraldamine
 • pataljoni koosseisus olevate sõjaaja üksuste ettevalmistamine ja formeerimise korraldamine
 • rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osalevale üksusele logistilise toetuse osutamine ning jätkusuutlikkuse tagamine

Allüksused

 • staap
 • varustuskompanii
 • remondikompanii

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Leitnant Julius Air Kull

Toetuse väejuhatuse teabeohvitser

Juhtkond

Kolonelleitnant Marko Land

Toetuse väejuhatuse varustuspataljoni ülem

Staabiveebel Janek Loorits

Toetuse väejuhatuse varustuspataljoni veebel

Viimati uuendatud: 30. aprill 2024, 13:19

Keri üles