Jäta menüü vahele

Kevadtorm 2003-2018

Kokkuvõte õppustest Kevadtorm, mis toimusid ajavahemikul 2003-2018.

 

 • 2003
 • Kevadtorm 2003

  Ajaloo esimene suurõppus Kevadtorm toimus aastal 2003 Lääne-Virumaal. Õppusel osalenud allüksused koosnesid enamuses ajateenijatest, kelle jaoks Kevadtorm oli ajateenistuse küpsuseksamiks. Kokku võttis õppusest osa 2000 kaitseväelast.

 • 2004
 • Kevadtorm 2004

  Ida-Virumaal toimunud õppusel osales üle 2000 kaitseväelase, kaitseliitlase ja reservväelase.

 • 2005
 • Kevadtorm 2005

  9.-28. maini Valga- ja Võrumaal toimunud suurõppusel osales kokku ligi 3000 kaitseväelast ja kaitseliitlast, neist umbes 1500 ajateenijat.

 • 2006
 • Kevadtorm 2006

  Kaitseväe aasta suurim õppus toimus Ida-Viru, Lääne-Viru ja Jõgeva maakondades. Õppusest võttis osa kokku üle 3000 kaitseväelase, kaitseliitlase ja reservväelase, neist umbes 1500 ajateenijat.

 • 2007
 • Kevadtorm 2007

  2007. aasta Kevadtorm leidis aset 11.-25. maini Tartu- ja Põlvamaal ning sellest võttis osa ligi 2500 kaitseväelast. Esmakordselt osales õppusel suurtükiväegrupp 155 millimeetriste haubitsate patareiga ning Läti jalaväepataljoni staap. Vaenlaste tegevust õppustel imiteerisid elukutselised kaitseväelased Scoutspataljonist.

 • 2008
 • Kevadtorm 2008

  Õppus toimus 5.-25. maini Lääne- ja Ida-Virumaal, sellest võttis osa ligi 3000 kaitseväelast.

 • 2009
 • Kevadtorm 2009

  Õppus leidis aset 4.-24. maini Lääne- ja Ida-Virumaal ning Jõgevamaal. Kirde kaitseringkonna vastutusalas toimunud õppusest võttis osa ligi 3000 kaitseväelast.

 • 2010
 • Kevadtorm 2010

  Õppus toimus 3.-23. maini Pärnu- ja Viljandimaal. Osa võttis ligi 3500 kaitseväelast, kaitseliitlast ja reservväelast, neist umbes poole moodustasid ajateenijad. Õppusel harjutati maaväe peamisi lahinguliike: kaitset, viivituslahingut ja rünnakut.

 • 2011
 • Kevadtorm 2011

  Tartu-, Võru- ja Põlvamaal toimunud õppusest võttis osa üle 4000 tegevväelase, ajateenija, kaitseliitlase, reservväelase ja ametniku. Kevadtorm 2011 oli jagatud kolme peamisesse etappi: ümberpaiknemine, koostegevusõpe ja lahinguülesannete täitmine.

 • 2012
 • Kevadtorm 2012

  Järjekorras kümnes Kevadtorm, toimus Kirde kaitseringkonna vastutusalas Ida- ja Lääne-Virumaal. Kaitseväe aasta suurimal maaväeõppusel osales üle 4000 võitleja, sh ajateenijad, reservväelased, kaitseliitlased, tegevväelased ja ametnikud.

 • 2013
 • Kevadtorm 2013

  Esmakordselt Harjumaal toimunud õppusel osales üle 4000 kaitseväelase, kaitseliitlase, reservväelase ja ametniku. Kevadtormi raames toimunud õppekogunemisel osalesid maa- ja mereväe reservväelased ning Kaitseliidu Harju, Tallinna ja Rapla maleva kaitseliitlased. Tegemist oli esimese Kevadtormiga, kus osalesid merevägi ning liitlaste üksused (Ühendkuningriigist, Belgiast, Lätist, Leedust ja Poolast).

 • 2014
 • Kevadtorm 2014

  Õppus toimus 5.-23. maini Lõuna-Eestis: Viljandi-, Võru-, Tartu-, Valga-, Põlvamaal. Toetavate keskustena olid kaasatud Ämari lennubaas Harjumaal, kaitseväe ühendatud õppeasutuste matkekeskus Tartus ja Lääne kaitseringkonna staap Eametsas. Õppuste juhtimine toimus Käärikult ning õppus lõpetati Otepääl. 

 • 2015
 • Kevadtorm 2015

  Kevadtormi asemel toimus esmakordselt suurõppus Siil 2015.

 • 2016
 • Kevadtorm 2016

  2.-19. maini Lõuna-Eestis toimunud Kevadtormist võtsid osa kümne riigi kaitseväelased – lisaks Balti riikidele ja Hollandile saatsid õppusele kompaniisuurused üksused ka Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik ja Saksamaa. Saksamaa ja Poola saatsid Kevadtormile õhutulejuhid, Soome staabiohvitserid ning Kanada erialaspetsialistide meeskonna.

 • 2017
 • Kevadtorm 2017

  Õppus toimus 8.-25. maini peamiselt Ida- ja Lääne-Virumaal. Kokku osales 2017. aasta Kevadtormil ligi 9000 kaitseväelast, reservväelast ja kaitseliitlast ning liitlas- ja partnersõdurit. Lisaks eestlastele ja Tapal paiknevatele brittidele, prantslastele, taanlastele ja ameeriklastele osalesid Kevadtormil kaitseväelased Kanadast, Saksamaalt, Hollandist, Poolast, Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust, Ukrainast ja Gruusiast. Taevas võis näha USA, Poola, Belgia ja Hispaania lennuvahendeid.

 • 2018
 • Kevadtorm 2018

  Kevadtormi asemel toimus suurõppus Siil 2018.

Viimati uuendatud: 28. märts 2023, 13:53

Keri üles