Jäta menüü vahele

Kevadtorm 2024

Kaitseväe aasta suurim õppus Kevadtorm 2024 toimus ajavahemikul 6.–17. mail Lääne- Eestis. Õppusele oli kaasatud nii kaitseväe kui ka maakaitse üksused ning selle eesmärk oli tuletada reservväelastele meelde eelnevalt õpitut, harjutada üksuste koostööd ning tutvustada kaitseväe uut varustust ja relvastust.

Kevadtorm 2024 toimus peamiselt Pärnu-, Lääne-, Saare- ja Hiiumaal ning Viljandimaal Mulgi vallas. Sel aastal toimus Kevadtorm 19. korda.

Suuremahulisi liikumisi oli teedel üle Eesti ja õppus oli kindlasti elanike tavarütmis silmapaistval kohal.

Õppuse eesmärgiks oli harjutada diviisi ja liitlaste koostöös kaitsvate operatsioonide läbiviimist konventsionaalse sõja tingimustes kaasates ka teised väeliigid ning väejuhatused. 2024. aasta Kevadtormi peamisteks õppivateks üksusteks olid 2. jalaväebrigaad ja Lääne maakaitseringkond.

Kevadtormi planeeris ja juhtis sel aastal Eesti diviis. Kevadtormi raames harjutatati kaitseväe ja õppusel osalevate liitlasüksustega Eesti kaitsetegevusi ning õppus oli lõpueksamiks 2023. aastal teenistust alustanud ajateenijatele ning nende üksustele.

Õppusel kasutati imitatsioonivahendeid, sealhulgas paukpadruneid ja õppegranaate. Sõidukite liiklemine, madallennud ja imitatsioonivahendite kasutamine tekitasid tavapärasest rohkem müra. Kahtlase eseme leidmisel tuleb teavitada õppusel osalejaid ja häirekeskust telefonil 112.

Kevadtorm 2024 tegevus tõi endaga kaasa aktiivse militaarlennutegevuse kogu Eesti territooriumi kohal, mille käigus lendasid mitmesugused õhusõidukid – lennukid, helikopterid ja droonid.


Kevadtorm 2024 raames korraldati koostöös päästeametiga ka õppus Makroflex, mille raames kasutatati ka ohusireene.

Üle Lääne-Eesti katsetati samuti elanikkonnale ohuteavituse edastamist EE-ALARM sõnumite ja ohusireenidega.


Kaitsevägi annab endast parima, et kasutada õppuse alasid heaperemehelikult ja mõjutada nii vähe kui võimalik õppuse ajal tavapärast argielu. Kui kellegi omand on saanud kahjustada, palub kaitsevägi võtta ühendust õppuse tsiviil-sõjalise koostöö (CIMIC) kontaktidel, kes tegelevad kahjude parandamise või hüvitamisega.


Õppekogunemise kutsed on kaitseressursside ameti poolt edastatud reservväelaste e-posti aadressidele ja SMSina. Kutse olemasolu saavad reservis olevad isikud kontrollida www.kaitsevaeteenistus.ee veebis, kuhu sisse logides on kutse koheselt nähtav. Samuti on võimalik kutsega tutvuda läbi www.eesti.ee portaali, avades postkastis olevad teavitused.


Kevadtorm

Toimumisaeg: 6.-17. mai

Toimumispaik: peamiselt Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa ning Viljandimaal Mulgi vald

Osalejate arv: ligi 14 000 Eesti kaitseväelast, reservväelast ja kaitseliitlast ning liitlaste esindajat

Osalevad riigid: Eesti, Kanada, Tšehhi, Saksamaa, Taani, Hispaania, Soome, Prantsusmaa, Itaalia, Läti, Poola, Slovakkia, Rootsi, Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriigid

Osalev rasketehnika: tankid, jalaväe lahingumasinad, haubitsad, liikursuurtükid ja mitmikraketiheitjad jms

Osalevad õhusõidukid: ründe- ja hävituslennukid, transpordilennukid ning kopterid, mehitamata õhusõidukid

Osalevad mereväe alused: Eesti mereväe laevad ja liitlaste mereväeüksused

Pildigalerii

Sõdurilehe videolood

Sõdurilehe Facebook

Press ja meedia

Õppuse Kevadtorm 2024 meediakontakt

CIMIC

Kaitseväe tsiviil-sõjaline koostöö (CIMIC)

Viimati uuendatud: 20. mai 2024, 15:25

Keri üles